You are here

Колко българи влязоха в цигански домове да обират чрез мародерство златото им, което по традиция трупат? Или просто си говорите по инерция, само защото, все още, вашият дом не е полят с вашата кръв...

 
Nikolai Markov
 
Когато моралът ви е на такава висота, че вижда лекар и рецидивист като равни пред един глупав закон, същият този ваш морал вижда ли хилядите, ежедневно малтретирани от цигани, наши майки и бащи? Към тях кой има милост? Колко българи влязоха в цигански домове да обират чрез мародерство златото им, което по традиция трупат? Или просто си говорите по инерция, само защото, все още, вашият дом не е полят с вашата кръв...
Фейсбук

Nikolai Markov