Краят на Студената война комунизъм-антикомунизъм – Контракоментар