You are here

Куп агенти на ДС са се облажили при отрасловата приватизация (1993-1994)

По-известни сред тях са Борислав Дионисиев, Радослав Радев и Христо Александров - Ицо Салфетката

 

Христо Христов, desebg.com

Общо 60 сътрудници на тоталитарните комунистически служби са участвали в първоначалния процес на приватизация в България. Това стана ясно от резултатите от проверка на Комисията по досиетата на участниците в т нар. отраслова приватизация в периода 1993-1994 г. (решение №2-1142 от 7 декември 2017 г.), обявена днес.

Независимият държавен орган, натоварен с разкриването на агентите на тоталитарните служби, уточнява, че проверката обхваща приватизирани държавни предприятия по 102 броя договори за приватизационна продажба, както и дружества, еднолични фирми, еднолични търговци и физически лица (купувачи), придобили акции или дялове в тях – по отраслови министерства  за времето от 1993 до 1994 г.

Проверени са 1532 лица, като за 60 от тях Комисията е установила принадлежност към Държавна сигурност или разузнавателните служби на БНА.
Обявени са данните за 50 от агентите, тъй като 10 са починали и в тези случаи законът не разрешава огласяването на информацията.
Сред по-известните имена на участници в отрасловата приватизация са един от създателите на съюза на едрия капитал Борислав Дионисиев, собственикът на Дарик радио Радосвет Радев и пловдивският брокер и по-късно банкер Христо Александров – Ицо Салфетката, един от малкото осъдени шефове на трезори, фалирали при банковата криза през 90-те години.

Сред държавните фирми, обект на приватизацията са такива като "ЗММ - ПИЦ ПО МО НА ГАПС" - ЕООД, СОФИЯ, "РОДОПАИМПЕКС" - ЕООД, СОФИЯ, "Мултимекс Травъл" ООД, "ТУРИСТРЕКЛАМА" - ЕАД, СОФИЯ, "ИЗТОК АВТО" - ДФ, СОФИЯ, "КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕ" - ДФ, СОФИЯ, СЕВЛИЕВО АВТОТРАНСПОРТ" ЕООД, СЕВЛИЕВО, "ЕКАРИСАЖ-ЗАГОРЕ" - ЕООД,  СТАРА ЗАГОРА, "Синит" АД, гр. София, "БОРОТУРС 91" - ЕООД, К.К. БОРОВЕЦ, „Фуражен завод” ООД, гр. Чирпан, "КАРЛОВО АВТО" - ДФ, КАРЛОВО, "ТБ Хеброс" АД, гр. Пловдив, "ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА" - ЕАД, ЯМБОЛ, "РУЕН" - ЕООД, СОФИЯ и др.

С предходни решения Комисията по досиетата обяви сътрудниците на тоталитарните служби при общинската приватизация.

http://www.faktor.bg