Къде са инвеститорите

Мирослав Иванов

Изказванията на Караниколов и Борисов, разбира се, нямат много общо с фактите. Но пък е съвсем логично министрите да харесват политиката, която води собственото им правителство.

Фактите

За периода януари – ноември 2017 г. преките чуждестранни инвестиции в България са в размер на 883.7 млн. евро, което е спад спрямо същия период на 2016 г. Това показват данните на Българската народна банка.

Факт е, че за ноември 2017 г. има увеличение. Но е доста смело да се приема, че това е тенденция. Още повече, че понижение в инвестициите се отчиташе през миналата година в няколко поредни месеца.

Още по-критично става, когато се погледне структурата на инвестиции в България. От всичките 883.7 млн. евро за инвестиции в страната за 11-те месеца до края на ноември 701.9 млн. евро са дълг.

Дяловият капитал е само 153.9 млн. евро спрямо 543.1 млн. евро за 2016 г. Реинвестираната печалба през 2017 г. е 28 млн. евро спрямо 420 млн. евро за 2016 г.

Защо това е проблем

Проблемът с инвестициите в дълг, а не в капитал е, че този тип вложения са много по-несигурни. Те показват, че страната ни се оценява като несигурна дестинация. Като дестинация, в която е по-добре инвестицията да е с къс хоризонт, а да не е вложение, което да носи добавена стойност дълго време.

Казано по-просто, независимо с какъв матуритет е дългът, излизането от тази инвестиция е много по-лесно, отколкото от дяловото вложение.

http://www.transmedia.bg/2018/01/19/%D0%BA%D1%8A%D0%B4%D0%B5-%D1%81%D0%B...