Левски не е бил никога русофил и е разобличил подобно на своя учител Г. Раковски Русия като ВРАГ на България.

Янко Гочевъ

Инструкция на ЦК НА КПСС
за управление на окупираните от Съветската армия
Източноевропейски държави
КАА/08.113
Москва,2.VI.1947г.
НК/003 47
.............................
точка 56. ”Водещите имена в политическата, научната и културната местна история да бъдат дискредитирани и изчиствани от историята. На тяхно място да бъдат въвеждани обвързани с нас и наши исторически имена. Приоритетът и върховенството на нашите исторически имена над местните да се подчертава и налага. Опити за опазване на позициите на местните имена в историята да бъдат обявявани за национализъм. Застъпниците им да бъдат репресирани и при възможност премахвани.”
Т.56 спрямо Левски се прилага в първата й част - ДИСКРЕДИТИРАНЕ. Просто Левски е прекалено голям Българин, за да бъде изтрит от българската история. Но трябва да се префасонира в удобно за руската политика русло, за да бъде използван от московската пропаганда. Казионният персонал от ''историци'' е много активен в това зададено му от Москва направление. Така българофилството му с антируска насоченост ''изчезва''. ''Петата колона'' и до днес вие на умряло, когато се каже гласно, че Левски не е бил никога русофил и е разобличил подобно на своя учител Г. Раковски Русия като ВРАГ на България. Специален ''принос'' на казионните е лъжата, че Левски е УБИЕЦ, дори ''детеубиец''.
Кой ли не казионен се е изредил да твърди това. В последно време на лъжата пригласят много попове. Очакваме и убиец на пеленачета да го изкарат. Колко му е?! Нали трябва да се оправдае престъплението - УБИЙСТВОТО на Левски без съд и присъда по някакъв начин, и да се подхвърли на масата българи погрешна ''следа''.
Убийство, в което е замесен и такъв русофил и клиент едновременно на Азиатския департамент и на Белград, като председател на БРЦК в Букурещ, ''човекът-комитет'' Любен Каравелов и сръбската му жена - селянката Наталия, ''случайно'' прикачена към него.
Чии интереси обслужва този ''политически'' брак по сметка КАЗИОННИТЕ никога не обясняват.
Паралелно се доразвива инструкцията в посока към насаждане на мита за българите като НАЦИЯТА-ПРЕДАТЕЛ на Левски. Така се вменява колективна вина на поколения българи, които не били ''спасили Левски'', независимо че имал ''малка охрана'' - пълна лъжа, изцяло опровергана от историческите документи, но умишлено създадена и скрепена от две неистини, комбинирани в едно, като едновременно се бетонира мита за ''освободителната мисия'' на Русия - най-важният за московските стратези, отдавна разобличен от всички видни български възрожденци, вкл. Левски, чието неподчинение на руските заповеди му струва живота.
Отделно се замитат следите от престъплението спрямо Левски, в което са участвали агентите на азиатския департамент и дори резидента на руското разузнаване за Южна България Найден Геров например, както и лично началника им на Балканския п-в - посланика в Цариград, БЪЛГАРОФОБЪТ - граф Николай Игнатиев-Лъжко паша, който обработва и корумпира чрез подкупите, които обилно раздава на редица турски политици, превръщайки ги в послушни кукли в ръцете му.
Усилията му са обречени да успеят. Все пак като виден ТУРКОФИЛ, какъвто гордо признава, че е граф Николай Игнатиев има огромно влияние над политиката на Портата, т.е. правителството и великия везир, дори султана.
Той е ''вицеимператорът'', който качва и сваля министри и велики везири, като определя дори програмата на тяхната политика. Такъв негов велик везир РУСОФИЛ е например Махмуд Недим паша. Такъв негов човек е и председателят на ''извънредната правителсвена комисия'', която АНКЕТИРА Левски - Али Саиб паша.
Специален ''принос'' на казионните е и замитането на сръбските интриги, намеса и проникване в БРЦК. Отделно руските агенти, лични приятели на граф Н. Игнатиев като Иванчо Хаджипенчович, се ползват със своеобразен исторически ''имунитет'' и са обявени за ''туркофили''. Целта е пак да бъде ''защитена'' Русия и да се разсее и капка съмнение у българите, че тя със своята ''УБИЙСТВЕНА'' по оценката на Г. Раковски политика е вредна и опасна за тях.
Как така бе другари, този Иванчо х. Пенчович е едновременно хем туркофил, хем русофил, сътрапезник на княз Александър Дондуков-Корсаков, назначен лично от него за върховен съдия?
Дайте някакво обяснение на тези факти на българския народ. Не беше ли х. Иванчо назначен на такъв висок пост в България като специална руска ''награда'' за приноса му за убийството на Левски? Мълчание на гузните съвести, чакащи да им спуснат инструкциите.
Т. 56 се е изпълнила и изпълнява в частта й ''На тяхно място да бъдат въвеждани обвързани с нас и наши исторически имена'' по отношение на подлата роля на граф Игнатиев, тронясан от руската лъжлива пропаганда и до днес в съзнанието на българите като голям техен ''приятел''.
Но колкото и обслужващият персонал от казионни историци да замитат следите от престъплението, истината рано или късно излиза наяве. Българите трябва дя я разберат, колкото и зловеща да е тя.
Убийството на Левски без съд и присъда е извършено по заповед на Азиатския департамент със специалния ''принос'' на руския посланик, БЪЛГАРОМРАЗЕЦЪТ генерал Николай Игнатиев.
Този случай още веднъж доказва извода на великия българин Георги Раковски за ''УБИЙСТВЕНАТА'' руска политика спрямо България. Тя е такава, защото Русия винаги намира начин да ликвидира най-великите българи, чийто списък е много голям, и в който списък влиза и ''Апостолът на българската свобода'' Васил Левски.
 
Фейсбук