You are here

Летен курс по енерГЕПИка: Урок №1

Основна цел на първия по рода си курс ще бъде разследване на основната причина за последното изкуствено, нарочно, престъпно и нагло поскъпване на електроенергията за бита, от 1-ви юли 2017-та г. („Последното престъпление на Иван Костов„)

За целта ето първото число, което трябва да научите и запомните (за по-добър преглед и прочит кликнете с мишката върху снимката):

Тази снимка е направена от последния финансов консолидиран Отчет на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД, който е на разположение на сайта на търговския регистър и всеки желаещ може да се убеди.

Наложи се да търся въпросното число там, защото през последните ДВЕ години АЕЦ-а небрежно „забравя“ да го споменава в Годишните си отчети, публикувани на собствения и сайт, за които ви разказах и показах в „Мутра по бели гащи„.

Именно небрежното пропускане на това число през последните ДВЕ години (2015 и 2016) в Годишните отчети подсказва ключовата му роля в последното поскъпване, което всички ние вече плащаме.

Толкова за днес! Урок №1 приключи.

ДОМАШНА РАБОТА: Потърсете и узнайте, каква е бройката на персонала в АЕЦ в САЩ, с приблизително същата инсталирана мощност (около 2000 Мега-Вата, МВт). В следващия урок ще обсъдим и сравним намерените от вас (от мен) числа и това, което научихме от днешния урок.

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Учебният курс може да бъде прекратен преди да постигне краен резултат, ако интереса към изследваната материя не е на нужното ниво. Мен ме крадат и аз съм си свършил работата по разследването, но ако останалите жертви не ги интересува няма да им натрапвам мнението си за тях самите.

(Инж. Георги Котев е завършил Московския енергетичен институт. Над 17 години работи тясно в областта на реакторната и ядрена физика в АЕЦ „Козлодуй”.   Работил е в университета на Пиза като ядрен експерт.)

http://bultimes.com/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1...