Лечението чрез реформи е закъсняло

Съчетанието на двете кризи – пандемичната и системната /социална, икономическа, политическа, институционална/ катализира оценката, че в повечето случаи реформите са невъзможни и контрапродуктивни като съотношение разходи – ползи.