You are here

Липсата на данни за замърсяването на въздуха в Бургас – корупция или фал

Тази сутрин въздухът в моя бургаски квартал ухае на продукти от „братската“ рафинерия, но данни за замърсяване НЯМА …

Гледаш в общинския сайт едни празни безцветни кръгчета, които показват, че няма данни, а уж всичко работи нормално …

Нормално, нормално, колко да е нормално след като обонянието ми обучено от практиката на 33-годишното бургаско гражданство си е изградило познанието да различава мириса на замърсяването с производни мръсотии от работата на нефтозавода, който от 18 години е „братска“ рафинерия с ръководство от правешко-тошовата номенклатура, но няма данни от които това ясно да е видно.

Тази ситуация на „гласност“ чрез мълчание и нищоправене е като практика през десетте години управление на ГЕРБ в Бургас, въпреки доводите за закупена мобилна станция за измервани на замърсяването и изготвения сайт на общината …

Съмненията обаче показват нещо, което едва ли е фал или недоглеждане, а сочи към основателни съмнения за корупция или прикриване на замърсяване от страна на традиционните за Бургас замърсители.

http://avantage.bg