You are here

Лъжата за общинската грижа за чист въздух

Ако има бургазлия, който да вярва, че държава, министър, областен, кмет, РИОСВ и общински чиновници и съветници се грижат замърсяването да намалее и да дишаме по-чист въздух- ТАКОВА ВЯРВАНЕ Е ЛЪЖА ?!

Защо лъжа ? Защото въпреки изговорените приказки и направените действия ситуацията по отношение на редовното замърсяване с ФПЧ в Бургас за точно една година НЕ Е НАМАЛЯЛО, А ДОРИ СЕ Е УВЕЛИЧИЛО ...

За да прецените сами Ви предлагам да разгледате няколко снимки на "Под лупа" от 29 януари 2018 г и такава от днес година по-късно -29 януари 2019 ...

Сравнете и преценете ...

Сравнете с днешните данни ...

И забележете, че НЯМА НИКАКВИ ДАННИ ЗА ЦЕЛИ 29 ДНИ ОТ ЯНУАРИ 2019 г. В САЙТА НА ОБЩИНА БУРГАС В Т.НАР. ЕКОБЮЛЕТИН ?!!

Вижте и разликата с онзи от 2018 г. ...

Екобюлетин брой 5: 29 януари - 4 февруари 2018 г.

 

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средноденонощните норми /СДН/ на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово

на 29/01/ - 2.30 пъти /СДН/

на 30/01/ - 1.77 пъти /СДН/

на 31/01/ - 1.51 пъти /СДН/

на 01/02/ - 1.60 пъти /СДН/

на 02/02/ - 1.32 пъти /СДН/

 

АИС к-с "Меден Рудник"

на 30/01/ - 1.26 пъти /СДН/

 

Екобюлетин брой 4: 22-28 януари 2018 г.

 

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средноденонощните норми /СДН/ на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово

на 25/01/ - 1.16 пъти /СДН/

на 26/01/ - 1.34 пъти /СДН/

на 27/01/ - 1.87 пъти /СДН/

на 28/01/ - 1.97 пъти /СДН/

 

Екобюлетин брой 3: 15-21 януари 2018 г.

 

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средноденонощните норми /СДН/ на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово

на 15/01/ - 1.18 пъти /СДН/

на 16/01/ - 1.20 пъти /СДН/

на 17/01/ - 1.21 пъти /СДН/

на 19/01/ - 1.18 пъти /СДН/

на 20/01/ - 1.54 пъти /СДН/

 

Екобюлетин брой 2: 8-14 януари 2018 г.

 

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средноденонощните норми /СДН/ на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово

на 08/01/ - 1.99 пъти /СДН/

на 09/01/ - 1.01 пъти /СДН/

на 11/01/ - 1.43 пъти /СДН/

 

Мобилна станция за КАВ,

кв. Долно Езерово

на 11/01/ - 1.03 пъти /СДН/

 

АИС к-с "Меден Рудник"

на 11/01/ - 1.02 пъти /СДН/

 

 

Екобюлетин брой 1: 1-7 януари 2018 г.

 

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средноденонощните норми /СДН/ на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово

на 01/01/ - 1.68 пъти /СДН/

на 02/01/ - 1.90 пъти /СДН/

на 03/01/ - 1.51 пъти /СДН/

на 04/01/ - 1.36 пъти /СДН/

на 05/01/ - 1.85 пъти /СДН/

на 06/01/ - 1.63 пъти /СДН/

на 07/01/ - 1.83 пъти /СДН/

Изводите са за Вас ...

"Под лупа"