Магистрала "Хемус" се върна "в изходна позиция" - няма лотове 7, 8 и 9

Преведени са стотици милиони, а дори не са отчуждени земите

 

По лотовете на магистрала "Хемус" - от 1-ви до 9-и са сключени 2 инхаус договора (без търг) между АПИ и "Автомагистрали" АД. С тях пътната агенция възлага изграждането на всичките 9 отсечки.

Днес зам.-директорът на ГДНП Атанас Илков обяви някои от разкритията по текущата проверка, която се извършва съвместно между МВР, МРРБ и НАП (пследното е за това дали частните дружества подизпълнитли, които са получили пари, са ги осчетоводили, б.р.).

Във връзка със строителството от лот 4 до лот 9 няма издадени разрешителни за строеж, каза Илков.

Независимо, че повсеместно дори не са започнали отчуждителни процедури, предварително към фирмите изпълнителки са "преведни авансово едни огромни суми".

За 4-и, 5-и и 6-и лот няма издадени разрешителни за строителство, допълни той. Въпреки това за изпълнението на 4-и лот - 27 км, са преведени 77 млн. авансово. За лот 5, който ще е 23 км, са преведни авансово 91 млн. лева, а за лот 6 - 32 км - 101 млн. лева.

"Установено е, че по лот 7, 8 и 9 няма започанти никакви строителни дейности,  но независимо от това и там имаме преведени авансови суми в размер на 92 млн.", каза още той.

Издирвайки собстениците на земи по пътя на магистралата, полицията е установила, че от всички тях единстевно при лот 4 са започнали дейности по отуждаване и само там има реално строителни дейности, но "дори не са в напреднала фаза".

По лот 5 има 2,5 км отнемане на земна маса и там приклчва всичко установяват разследващите. По лот 7, 8 и 9 няма нищо. Разпитани са над 150 човека, собственици на земите. А общата бройка на собствениците, които касае отчужителната процедура са над 1500. 

Най-тежко е състояниета на лотове 7, 8 и 9, каза днес и министърката на регионалното развитие Виолета Комитова.

"Резултатите показаха, че начертаното трасе минава между много слаби терени, свлачищни зони и покрай една защитена зона "Натура 2000" и трябав да бъде преместено трасето. За тези лотове ние се върнахме в изходна позиция", каза Комитова. 

Тя поясни, че тепърва започват геодезически и геоложки проучвания от нулата за тези лотове.

Става въпрос за разплатени около 1 млрд. лв. авансово, като Комитова се зачуди на база на какво са раздадени те. Тя посочи, че парадоксално търсят кой строи по лотове от 4 до 9, които са платени, и на които фирмите са се изпокрили и не се обаждат.

"За първи път в историята на България имаме национален обект, който се изгражда - магистала "Хемус" - и части от този национален обект са с неизвестен извършител! За първи път", каза и вътрешният министър Бойко Рашков.

https://www.clubz.bg/120027-magistrala_hemus_se_varna_v_izhodna_pozitsiy...