You are here

Малко интересни факти за Разпределителното дружество на ЧЕЗ

Стоян Тодоров

 

Ето малко интересни факти за Разпределителното дружество на ЧЕЗ.
1. До момента Дружеството не е подменило над 200хил електромера, които все още са си собственост на клиентите. Това трябваше да е финализирано преди 4 години . В ЕВН и Енерго про факт. Освен , че с това се нарушава лицензията се ощетяват и клиентите , чиито електромери според изискванията на метрологичния контрол не могат да са средства за измерване на енергията. От тях над 20 000 са в София


2. В същото време Дружеството закупува електромери за 150 млн. лв. без да е изпълнило задълженията си в т 1. Новите електромери се смята да са част от система за дистанционно отчитане. И въпреки, че техническите изисквания са едни територията е разделена на две( София и Перник и цялата останала част) ще се закупят две различни системи. За сравнение само: на цялата територия на ЕВН има само една система.
3. Въпреки че чрез цената се заплащат разходите на персонала за поддържане на мрежата, то този персонал се отклонява да строи нови съоръжения. Така хем мрежата не е обслужена( недоволство сред клиентите) така и строителството и цената на новите активи се оскъпява в пъти.
4. Средно годишно се подменят до 150 трансформатора( стари). Само за януари са сменени над 200 работещи трансформатори със съвсем нови за над 2 млн лв. При това новите са със абсолютно същите параметри, което ди е разхищаване на инвестиционни средства.
5. За Благоевградска и Кюстендилска области не е определена фирма по ЗОП за ремонт на транспортните средства. Понастоящем те се ремонтират в избрани от ръководството сервизи в посочените градове. Отчетните документи обаче се насочват и попълват от избраната по ЗОП фирма за София , а предстои и включването на фирма от Враца в схемата. Трансформаторите са основното средство чрез което Разпределителното дружество осъществява дейността си. Чрез него електроенергията се редуцира до подходящото напрежение преди да се разпредели до потребителите. В момента в мрежата на ЧЕЗ оперират около 30 000 трансформатора , които преобразуват електрическата енергия от 20 000 волта на 220 волта, за да може тя да бъде доставена до всеки от 2-та милиона потребители. Около 9000 от тези трансформатори работят над 30 години и носят големи загуби( загубите им са 2.5 пъти по големи от тези на нови такива). Освен това от счетоводна гледна точка тези машини са напълно амортизирани-изплатени са на 100%. Освен това при бума на строителството в София( 2008-2010) са монтирани над 2000 трансформатора, които поради неточно заявени товари от строителите понастоящем са натоварени не повече от 20-25%. Така те носят допълнителни загуби от от недонатоварване, защото те са включени и работят непрекъснато 8760 часа годишно. До 2015 г. в мрежата на ЧЕЗ се подменяха средно годишно не повече от 150 трансформатора ,като най често това бяха машините които са аварирали. От м. Януари 2017 до момента са подменени над 300 трансформатора като подменените не са от посочените по горе групи ,а са основно машини на 6-7 години експлоатация. Стойността на един нов трансформатор е между 15 000 и 20 000 лв според мощността му. Сменените и годни при това машини се държат на склад. При това процеса продължава с ненамаляваща интензивност. По този начин ЧЕЗ "усвоява" ударно инвестиции от разрешените и от ДКЕР за 2017 рекордни 140 млн.лв. (досега са разрешавани по не повече от 60-70 млн.лв.) Увеличава се изкуствено капитала на дружеството ,което е база за искане на по високи цени за поддържане на мрежата в бъдеще и цени за разпределение. Ефективността не се увеличава, защото носещите загуби машини работят, а складовете се препълват от годни ,икономични трансформатори които са извън експлоатация, но повишават капитала. Определено има среда и за корупционни практики при такава масовост. ЧЕЗ Разпределение (Дружеството) осъществява лицензионната си дейност с 2200 електромонтьори. Затова ДКЕР през цената "дава" на Дружеството около 50 млн. лв. за работните им заплати. Целта е тези специалисти да поддържат постоянно съоръженията на обслужваната територия от 40 000 кв. км в добро техническо състояние чрез строго определени дейности. През тази година ДКЕР одобри на Дружеството 140 млн.лв. инвестиции, с които е увеличена цената за клиентите. И тъй като Дружеството не се е подготвило( не е избрало достатъчно фирми,не ги е предупредило за очакваните обеми енергийно строителство) и вместо да уведоми ДКЕР за тази невъзможност то въвежда некоректна практика т.н. Капитализация.
При това монтьорите не изпълняват дейностите , за които ДКЕР "плаща" и те се отчитат САМО на хартия. В така" освободеното" време този персонал се ангажира с неспецифичната дейност по изграждане на нови съоръжения. При това " усвояване" на 140-те милиона разходите за труда на монтьорите се отнасят към обектите и стават част от капитала на Дружеството увеличавайки го по некоректен начин. Освен това поради това , че монтьорите нямат достатъчно умения и сръчност единица операция извършена от тях е до 2.5 пъти по скъпа от тази извършена от специализираните фирми. Това отново некоректно увеличава стойността на активите. Подобна практика е най малкото некоректна, а по точно напълно счетоводно недопустима и може да е интерес и не само на АДФИ.

колаж : Фейсбук

Фейсбук