Маската може да е от шапка, но и шапката може да е от маска

Маската може да е от шапка, но и шапката може да е от маска. Професор Кантарджиев се ядосва, когато не го слушат, но често публиката му е разсеяна от атрактивното му поведение и решения.