Мвр пази ли мафията и властта ?

Мвр пази ли мафията и властта ?О, бедни ми наивний юроде! Поли-цаите пазят не другиго, а Поли-тиците, монарсите, олигарсите, т.е. Властта било то политическа, икономическа или политико-икономическа. Пазят институциите на Властта и тези, които ги олицетворяват – де факто и де юре, на теория и на практика, пазят имуществото на Властта, пазят властта на Властта. Пазят Властта от крадци и от бандити, но я пазят и от народа (от управляваните), в случай че той се развълнува. Затова пазят и народа да не се развълнува, пазят го от тези, които биха могли да го развълнуват. Народът трудно може да се развълнува спонтанно, трябва му катализатор, задачата на полицията е да неутрализира всички катализатори (а задачата на масмедиите е да изпускат парата и да удавят катализиращата информация в море от дезинформация и спам, манипулирайки общественото настроение и съзнание). В този смисъл и контролираната битова престъпност, отвличаща вниманието и енергията на гражданите от разните социални проблеми е даже желана.
Всеки, който още не е затъпял от медийната масова култура, ще си спомни как в края на 80-те, комунизъм и полицейска държава бяха синоними. Но какво се е променило? Полицията и тогава, и сега върши едно и също: пази Властта, а управляваните са пазени дотолкова, доколкото да могат да плащат данъци. На тях се казва, че не може до всекиго да се постави полицай да го пази. Нещо повече, няма организирана престъпна група без участието на човек от полицията.
Полицаите ползват 30+10=40 дни платен годишен отпуск (2 календарни месеца). Пенсионират се на 43 години, като им дават по 20 заплати на куп при пенсионирането(срещу 63 години за пенсиониране и 0 допълнителни заплати за всеки непривилегирован). А социалните привилегии, тъй наречени придобивки: безплатен градски транспорт, храна и облекло? След пенсионирането си полицаите работят като охранители в частни охранителни фирми, охраняващи частни и общински обекти, където работят предимно те и други пенсионирани униформени. Така обществото им плаща два пъти: веднъж чрез данъците от държавния бюджет и повторно като на частни фирми (на пенсионираните полицаи), които и без друго взимат пари от пенсионния фонд, който се пълни от други, които работят двойно по-дълго време. Само че това е конфиденциална информация, кой казваше, че демокрацията е гласност – това е вече никому ненужно клише.
Полицаите източват по 20 години пенсионния фонд, който другите простосмъртни едва успяват само да пълнят. Повторно източват общински бюджети за дейност (охрана на обществен ред и имущество), за която МВР има бюджет, формиран от нашите данъци. И това ако не е супер яка „врътка“, здраве му кажи!
Когато са под контрол, престъпността и тероризма укрепват властта на Властта. Властта няма интерес от изкореняването им, но и няма интерес да ги изпусне от контрол. На Властта и трябва баланс, динамично равновесие и контрол над престъпността, а не ликвидирането й. Как така ли? 1.Престъпността оправдава съществуването на силовите структури на Властта, които да я пазят и да поддържат статуквото. 2.Престъпността отвлича вниманието от социалните проблеми и изтощава енергията на потенциалните „бунтари“ и борци за гражданска справедливост. 3.Не на последно място, чрез колаборацията на властовите силови структури с криминалния свят, Властта може да се отърве от „неудобните опоненти“, които не играят „по правилата“ или не могат да бъдат отстранени „по правилата“. 4.Един вид престъпност служи за прикриване на друг вид престъпност, битовата прикрива едрата финансова и политико-финансова престъпност. 5.Самата престъпност служи за финансиране на властови структури и хора на Властта (естествено това е недоказуемо „по правилата“). Престъпността не изисква никакви инвестиции, тя се нуждае само от среда, от условия и се самозаражда, самоорганизира, самофинансира, самоподържа и саморазвива.

читателско мнение (писмо)

Редакцията на „Под лупа“ се извинява за евентуални пропуски и грешки. Засегнатите имат право на отговор.