Менделеев заключи, че управлението на държавата върви нагоре и напред, защото е излязло от етапа на едноклетъчните и е навлязло в по-висшия стадий на молекулярните нива.

Любомир Кольовски

Експертите от стая №5 на Института по изследване на изящната словесност и молекулярна биология (ИИИСМБ), неправилно назоваван от някои лудницата в Карлуково, се събрахме на дружески разговор с бутилка 90 градусов медицински спирт, царска туршия и червен хайвер, за да обсъдим последните открития в областта на молекулярния структурализъм. Повод за това неформално събиране ни даде едно изказване на премиера, свързано с производстото и търговиятана молекули и други важни микрочастици.
Менделеев заключи, че управлението на държавата върви нагоре и напред, защото е излязло от етапа на едноклетъчните и е навлязло в по-висшия стадий на молекулярните нива. Дарвин го подкрепи и отпи яка глътка спирт без да го разрежда. После помириса парче карфиол и повтори екса. Покрай Менделеев беше понаучил някои хватки и отдавна не пиеше чай в 17:00 часа. 
След малко към нас се присъедини дежурният санитар Спиридон - добро момче от селото, което живееше с детската си мечта някой ден да стане космонавт или поне пожарникар, но не успя, защото като завърши пети клас, го взеха войник. А после се ожени, родиха му се деца, бъдещи санитари, и животът го завлече на тинестото си дъно. Спиридон правеше хубава джанковица, но беше стиснат и предпочиташе да си я пие сам, а в института консумираше от държавния спирт.
Нататък стана весело...
Ваш:
Ломоносов, энцэклопедист шести разряд

Фейсбук