Методи Андреев бута паметниците на Ботев, изповядвал "комунизъм"..

Паметниците на Христо Ботев в цяла България ще трябва да се премахнат, ако и на второ четене се приеме законопроекта на няколко психично-болни депутати за премахване на символите на комунизма. Става дума за поправки в и сега съществуващия "Закон за обявяване на комунистическия режим за престъпен". Той обаче е чисто морален закон, без сериозни последствия. Има спорове дали комунизмът е реално престъпен, или престъпници са тези, които го обявяват за престъпен. Но така или иначе въпросната идиотщина, макар и наречена "закон", няма никакви реално действащи разпоредби.

Сега обаче Методи Андреев и още 3 депутати с очевидни мисловни отклонения, предложиха и прокараха на 1 четене нови поправи. С тях се въвеждат глоби от 200 до 2000 лв. за проповядване на комунизъм. Т.е. гледайте да не носите фланелки на "Че Гевара" или с петолъчки на тях. Най-сериозните промени са обаче по отношение на "символите на комунизма", за които се предвижда тотално и пълно премахване.

Само че един от най-големите символи на комунизма се оказва поетът-революционер Христо Ботев. Той е известен и с произведението си "Символ-верую на българската комуна". Текстът му е следния:

"Вярвам в единната обща сила на человеческий род на земното кълбо, за да твори добро.
И в единний комунистически ред на обществото, спасител на сички народи от вековни тегла и мъки чрез братски труд, свобода и равенство.
И в светия животворящ дух на разума, укрепляющ сърцата и душите на сички хора за сполуката и тържеството на комунизма чрез революция.
И в единното и неделимо отечество на сички хора и обща собственост върху сички имоти.
Изповядвам единний светъл комунизъм, поправител недъзите на обществото.
Чакам събужданието на народите и бъдащий комунистически строй на целия свят."

Предпоследният ред на тази творба е поставен на много паметници на великия поет. Ето този текст го има из цяла България:

"Изповядвам единний светъл комунизъм..."

Сега по смисъла на закона на Методи, тези паметници трябва да се премахнат.

ГН

http://gudelnews.com/