Министерският съвет обяви нова поръчка за софтуер на Microsoft

Министерският съвет обяви нова поръчка за софтуер на MicrosoftПрогнозната стойност е намалена с близо 15 млн. лв.

Министерският съвет (МС) започва процедура за осъвременяване на съществуващите в държавната администрация софтуерни продукти на Microsoft, както и за осигуряване на поддръжка за тях през следващите три години. Прогнозната стойност на поръчката за „Предоставяне на софтуерна осигуровка за програмни продукти на „Майкрософт“ с придобит лиценз за безсрочно право на ползване за нуждите на държавната администрация на Република България“ е 60 416 666 лв. без ДДС, което е с около 15 млн. по-малко от предварително предвидените за целта средства в бюджета на МС. Според източници на „Капитал Daily“ икономисаните около 15 млн. лв. ще бъдат изразходвани за нуждите на електронното правителство, но все още не е ясно как и къде точно.

Строго пазена тайна

През последните десет години осигуряването на софтуерни лицензи на Microsoft и съответната поддръжка за тях за нуждите на държавната администрация беше сочено като пример за непрозрачно изразходване на средства при липсата на адекватен анализ от конкретните нужди от поръчваните продукти. Първият договор, сключен през 2001 г. между тогавашното министерство на държавната администрация и Microsoft, продължава да се пази като държавна тайна и сегашното правителството на ГЕРБ е третото поред, което категорично отказва достъп до него. Досега за този договор и подписаните впоследствие анекси към него са похарчени над 150 млн. лв. Срокът на последното удължаване изтече на 31 май 2011 г. и това е причината МС да обяви сегашния търг.

Обявлението за него бе качено в понеделник в сайта на Агенцията по обществените поръчки. То се основава на решение ФС-34 от 24.02.2012 г., подписано от главния секретар на МС Росен Желязков. Решението за откриване на процедурата е взето на най-високо равнище през миналата седмица от съвета по електронно управление, чийто председател е министър-председателят Борисов.

Още 3 години

В документацията е записано, че обхватът на поръчката е: предоставяне на софтуерна осигуровка за програмни продукти на „Майкрософт“ с придобит лиценз за безсрочно право на ползване за нуждите на държавната администрация на Република България 1. Продължаване на софтуерната осигуровка на програмните продукти на „Майкрософт“ с придобит лиценз за безсрочно право на ползване за нуждите на държавната администрация; 2. Доставка на лицензи за софтуерни продукти с включена софтуерна осигуровка до 31.12.2014 г.; 3. Услуга от производителя Microsoft от типа Premier Support Services в обем от минимум 3600 часа ; 4. Услуга от производителя Microsoft от типа Enterprise Strategy IT Architecture and Planning в обем от 3000 часа.

Според източници на „Капитал Daily“ поръчката предвижда осъвременяване на 96 хил. лиценза за Windows, 55 хил. лиценза за Microsoft Office, 96 хил. лиценза, които позволяват достъпа на отделните работни станции до сървърите на Microsoft, както и няколко хиляди сървърни лиценза. Обемите в общи линии са наследени от последния сключен договор с Microsoft, който датира от 2007 г. Срокът е 3 години.

Документите ще се подават до 27.03.2012 г., а оферти и искания за участия - до 06.04.2012 г.

Капитал Daily