Може би Д.Кирилов е чел друг ТЗ.

Румяна Ченалова

Борисов, собственик си на акциите на ФК "Левски".Ако твърдиш, че джирото не се предхожда от уговорка/ сделка с В.Божков и Н.Попов е нужно да предявиш установителен иск срещу прехвърлителите.Едва след влизане в сила на съдебното решение, с което се обявява недействителността на джирото, може да твърдиш че не си собственик.

Вписването в книгата на акционерите има действие спрямо дружеството.След вписването за дружеството възниква задължението да гарантира упражняване на някои от акционерните права - на участие в общо събрание, на дивидент и т.н.

Може би Д.Кирилов е чел друг ТЗ.

Фейсбук

колаж : Фейсбук