МОМ : Миграцията в България и извън нея

Създадената през 1951 г. МОМ (Международна организация за мигрантите ), в която членуват 163 страни предоставя интересни данни за миграцията в света и в България и от нея  .

От 2009 г. МОМ София е извършила 16 подпомогнатото доброволно завръщане и реинтеграция (AVRR) програми по време на която са постигнати следните основни резултати:

А броят на кампании за повишаване на осведомеността са извършени предоставяне на информация за доброволно връщане, чрез листовки, плакати и телевизионни клипове на над 54 000 имигранти без документи и търсещите убежище в България.

1,352 мигранти бяха индивидуално информирани и консултирани по отношение на възможности за доброволно връщане

737 имигранти без документи са били ефективно подкрепени в тяхното доброволно завръщане в безопасност и с достойнство

222 от доброволно върнатите бяха осигурени с помощта реинтеграция

6 551 мигранти от Турция живеят в България.

20 549 мигранти от Русия живеят в България.

59 259 мигранти от Молдова живеят в България.

Официално извън България през 2015 г. живеят 1 176 300 души или това са 14.16% от населението ни.

Най-много българи живеят в Испания – 130 116 души, в Германия те са 105 331, в Англия те са 51 875, в САЩ – 65 190 души, в Италия те са 57 161 души, 72 893 българи живеят в Гърция, 17 626 българи живеят във Франция ...

Такава е ситуацията на миграцията от доклад от 11 август :

 

 Видно е, че пътищата за миграция през България са кумулирали от 20 000 до 100 000 мигранти.

На сръбската граница са събрани от 5 000 до 50 000 преминали мигранти.

266 042 мигранти са влезли в Европа от началото на 2016 г.

avantage.bg