Мораториумите НЕ са това, което бяха...

Ретро! Мораториумите НЕ са това, което бяха...Годината е 1985-та...В разгара на Соц. реализЪма сме и чакаме да построим КомунизЪма!

Фейсбук