МУТРЕНСКИ ДЕПУТАТСКИ ЛОБИЗЪМ – ГИЛОТИНА ЗА ВАС ПО ВЗЕТИТЕ ЗАЕМИ

Grigor Lilov

При гласуване на поправките в Закона за ДДС по предложение на депутата Спас Панчев е гласувана и окончателно одобрена истинска брадва по заемите.
.
С тези поправки с любимия трик на депутатите в друг закон - Закона за потребителския кредит, с втория им любим трик - между първото и второ четене, с третия им любим трик – поправки в раздела за преходните и заключителни разпоредби е вкарана брадвата, за да се размаха над всички клиенти с кредити, които не са взети от банки.
.
Според приетия текст финансовите институции, различни от банки, могат да начисляват "разходи при неизпълнение на задълженията си по договора за кредит" в размер, не по-голям от ДВУКРАТНИЯ РАЗМЕР НА ГЛАВНИЦАТА.
.
________________________________
Т.е. например закъснявате с един ден да платите вноската и съответно кредита ви от 2000 лева автоматично скача на 6 000 лева – взетата вече сума + „разходите” по кредита в двоен размер.
.
И ха, да ви честито! – Вече дължите 6 000 лева при взети 2 000 лева. И лихвата, която при тези институции е космическа величина, се начислява върху тази обща сума, а освен това за капак се начислява и лихва за забава.
_________________________________
.
И понеже според текстове в ЗЗД (Закон за задължението и договорите) такъв грабеж представлява „накърняване на добрите нрави” и „неоснователно обогатяване”, а и Закона за защита на потребителите също дава известна защита, за да няма мърдане и шаване дори при защита срещу грабежа в при съдебен процес, е записано, че тези „разходи” (т.е. грабежът) „не са прекомерни”.
.
Наред със Спас Пенчев всички депутати са вътре в мутренската лобистка поправка. Защото са обсъждали текста между първо и второ четене в комисиите и още един път при окончателното му гласуване в парламентарната зала.
.
Сега ще видим дали президентът Радев ще наложи вето, вкл. и върху въпросната поправка и с какъв по-елегантен, а не толкова видим мутренски прийом ще я заменят "народните избраници."
.
Тази любим партиен и депутатски напън за мутризация на законите чрез поправки в други закони се разрешава много просто – с един закон, наречен примерно „Закон за съответствие на текстовете в даден закон с предмета му и целите му”
.
***** С един единствен член: предлагането и гласуването на текстове в проектозакон, с които се внасят поправки в други закони, са недопустими
а) без да има пряка връзка с предмета и целите на закона, който се обсъжда и гласува;
б) тази пряка връзка трябва да се мотивира и обоснове в предложението за нов текст или поправка
.
И тогава няма как чрез поправки в Закона за ДДС или например в Закона за движението по пътищата да се прокара текст например в Закона за кредитните институции или в Закона за енергетиката, с които ще ни одерат не кожата, а направо ще късат живи меса от всички нас.
.
БЕЛЕЖКА: от три десетилетия насам – с началото на прехода се прави и невъзможното по „законен начин” да се присвои мутренски недвижимата собственост у нас, вкл. жилищата на хората и земята. Защото ей, на, в редица държави голямо мнозинство от населението нито има собствени жилища, заради което живее под наем, нито притежава дори парченце земя, а у нас сме "разпуснали стадото".
 
Фейсбук