You are here

Мъртвецът, обявен за възкръснал: НОВАТА АЕЦ "БЕЛЕНЕ" = СТАРАТА ДАЛАВЕРА

Grigor Lilov

Чета Поканата към стратегически инвеститори и/или акционери в проекта АЕЦ „Белене”. 
По-смехотворно, но и нагло четиво надали има, както и по-откровена заявка за нова многомилиардна афера. 
Тази Покана е пропаганден ход за родните шарани, но не може дори с огромно въображение да се нарече покана за диалог с евентуални инвеститори. 
Първо ще дам откъси от Поканата (акцентирам чрез главни букви на същественото), които би трябвало да изумят дори и съвсем босите в инвестиционната дейност и проекти, а после ще резюмирам това, хм "послание":

„Нито НЕК, нито Български енергиен холдинг ЕАД (БЕХ), нито Министерството на енергетиката (МЕ), нито Правителството на Република България не правят заявления или НЕ ДАВАТ ГАРАНЦИИ ОТНОСНО ТОЧНОСТТА ИЛИ ПЪЛНОТАТА НА ИНФОРМАЦИЯТА, съдържаща се в тази Покана, и НЯМАТ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА КОРИГИРАТ ГРЕШКА В НЕЯ, за която може да им бъде обърнато внимание.

НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЕ НЕ СЕ ПОЕМАТ И ВСЯКАКВА ОТГОВОРНОСТ И/ИЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЕ СЕ ОТХВЪРЛЯТ ИЗРИЧНО от Правителството на Република България, Министерство на енергетиката, БЕХ, НЕК, свързани лица (affiliates), директори, членове на управителни съвети, партньори, длъжностни лица, агенти, съветници и служители ПО ОТНОШЕНИЕ НА ГРЕШКИ, НЕТОЧНИ ТВЪРДЕНИЯ, ПОГРЕШНИ ПРЕДСТАВЯНИЯ ИЛИ ПРОПУСКИ в настоящата Покана или в друг документ.

С публикуването на тази Покана, нито Правителството на Република България, Министерството на енергетиката, БЕХ, НЕК, свързани лица, директори, членове на управителни съвети, партньори, длъжностни лица, агенти, съветници и служители НЕ ПОЕМАТ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВЯТ НА ПОЛУЧАТЕЛЯ НЯКАКВА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ или да изпращат покана на страна, за да участва в процес за придобиване на акции.

Въпреки че НЕК и МЕ са положили добросъвестни усилия, за да подготвят информацията, съдържаща се в този документ, никой от тях, нито който и да е от техните директори, партньори, служители, подизпълнители, посредници или агенти НЕ ДАВА УВЕРЕНИЯ ИЛИ ГАРАНЦИИ, ПРЯКО И КОСВЕНО, ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОКАНАТА. 
Изявление или гаранция, изрични или по подразбиране, ОТНОСНО ТОЧНОСТТА или пълнотата на съдържанието НА ПОКАНАТА ИЛИ НА ДРУГ ДОКУМЕНТ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, предоставени по всяко време във връзка с настоящата процедура, НЕ СЕ ДАВА от горепосочените страни или от който и да е от техните съответни директори, партньори, служители, подизпълнители, посредници или агенти.

С публикуването на тази Покана никоя от горепосочените страни НЕ ПОЕМА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ДА КОРИГИРА НЕТОЧНОСТИ В ПОКАНАТА, ИЛИ ДА ОТСТРАНЯВА установени по някое време ПРОПУСКИ.

ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИНВЕСТИТОРИ В ПК (бел.: проектната компания за АЕЦ „Белене”) ТРЯБВА САМИ ДА ПРОУЧАТ И ДА СЕ УБЕДЯТ във финансовата позиция и перспективи на ПК и нейните бъдещи бизнес дейности, както и ЗА ТОЧНОСТТА и пълнотата на заявленията, съдържащи се В ТОЗИ ДОКУМЕНТ.

За тези, които не са разбрали текстовете: 
-родните аферисти заявяват, че Поканата е чисто формален документ, който не носи никаква информация от една страна, а от друга – твърде възможно и вероятно е да съдържа дезинформация и дори лъжи; 
-затова те предварително отхвърлят отговорността за неверни факти и твърдения; 
-затова заявяват, че няма да представят никаква информация или документация на евентуално проявилите интерес за участие в проекта и те трябва сами и на своя отговорност да си съберат данните, макар че немалка част от тях са поверителни. 
 

И още няколко бележки към Поканата и Приложенията към нея.

1.
За площадката се казва, че баластровата възглавница е готова. Ясно е, че вече изградените стоманенобетонни фундаменти там ще трябва да се разрушат поради негодност. 
& БЕЛ.: 
Баластрова възглавница се прави за водонаситени тинести и торфени почви. Точно такава е площадката в Белене, дето била най-надеждна земетръсно.

2.
Никъде в тези документи не се сочи и изброява какво оборудване е доставено. 
& БЕЛ: 
Според българските власти и руснаците вторият реактор е натоварен в пристанище Санкт Петербург на 22-23 ноември 2017 и е доставен в България през декември. 
Според мен – не е доставен! 
Разследването, което направих ( виж постове и коментари и дискусия от 23, 25 и 27 ноември 2018), посочи, че съответният кораб («Happy Buccaneer») по същото време на „товаренето” е разтоварвал в другия край на планетата – в пристанището Талара, където е доставил реактори, ала не атомни, а химически, и не руски, а западни, и не за АЕЦ "Белене", а за нефтена рафинерия в латиноамериканската държава Перу. 
Наред с документацията на пристанище Санкт Петербург пуснах и видео от тази операция на брега на Талара, Тихия океан - на повече от 14 000 км от Санкт Петербург, извършена по същото време, когато уж е започнал от същия този кораб превозът на втория атомен реактор за България. https://www.facebook.com/grigor.lilov/posts/1925513987564531

3. 
Още един откъс от Поканата:
„НЕК и МЕ си запазват правото, без предизвестие, да променят процедурата за придобиване на определен процент от капитала на ПК или да прекъсват или прекратяват процедурата по всяко време преди сключването на обвързващо споразумение..." 
& БЕЛ:.
Този текст директно заявява, че атомната централа „Белене” може и да се строи, но може да не бъде завършена никога и никога да не бъде пусната в експлоатация (както се случи вече на два пъти с нея).

4.
И още един цитат от Поканата:
„При условията на задължение за поверителност НЕК възнамерява да представи информационен меморандум на някои от страните (всяка наричана “Страна от краткия списък/Short -listed Party“), които представят Заявление за интерес в отговор на тази Покана и които, въз основа на извършен преглед за съответствие и по същество на подадените Заявления за интерес, най-добре отговарят на изискванията за опит в инвестиране и в изграждане на големи енергийни обекти и които имат адекватна финансова способност да обезпечат задълженията за инвестиране и участие в ПК. НЕК възнамерява да предостави на страните от краткия списък (също при условията на задължение за поверителност) и информация, събрана в информационна зала (dataroom), която може изцяло или отчасти да бъде в електронен вид.”
& БЕЛ.:
За неразбралите: поканват се всички желаещи за участват в конкурса, който се прави, за да спечели законно Иван. „Иван” в случая е нарицателното за родните аферисти и естествено – руските.

14 МИЛИАРДА ЕВРО - БАДЕВА 

Поканата сочи срока и цената – 10 млрд. евро, които с така нар. ескалация през тези години ще достигнат към 13-14 млрд. евро. Лихвите по заемите, които ще се вземат, не са включени в тази сметка. 
Поканата изрично поставя условия: руска технология, собственикът на технологията ВВЕР-1000 (реакторите, в случая Русия) следва да бъде въвлечен при получаване на лицензиите и разрешенията за строителството и експлоатацията на проекта, операторът да притежава опит в експлоатацията на тези руски реактори, да осигури ядрено гориво в съответствие с досегашните лицензии (т.е. руско).
Ами тогава защо е тази покана, когато контрагентът е предопределен? Освен за демагогия!

Още една бележка – нови атомни енергоблокове с реактори ВВЕР-1000 Б466 не се проектират и няма да започнат да се строят дори в самата Русия.

СИГУРНОСТ - ОТ МИНАЛОТО 

Безумно и опасно е условието в Поканата: 
„в хода на реализацията на проекта трябва да бъдат изключени всякакви промени на дизайна по отношение на безопасността с цел осигуряване лицензирането му.”.

Това условие се включва, за да не се иска ново разрешение от ЕК за АЕЦ „Белене”. 
Но същевременно така се елиминират изискванията и постиженията за безопасността на една АЕЦ, които всяка година се променят. 
Т.е. по отношение на безопасността АЕЦ „Белене” ще бъде там, където е била по време на получаването на становището от ЕК – 2007 година! Това е 12 години по-рано, по-рано е и от въведените нови изисквания, технологии и процедури във връзка с аварията в АЕЦ „Фукушима” и ще е 22 години остаряло, ако централата ни бъде завършена навреме и пусната в експлоатация.

& БЕЛ. 
Обаче Еврокомисията заяви официално, че ще е необходимо разрешение. Ето становището на Мигел Ариас Канете – еврокомисар по климата и енергетиката:

(цитат)
"Предишният проект за АЕЦ „Белене“ бе преустановен през 2012 г. Комисията счита, че възобновяването на проекта АЕЦ „Белене“ през 2018 г. представлява нов проект по смисъла на член 41 от Договора за Евратом. 
Новите проекти, които отговарят на критериите, посочени в Регламент (Евратом) № 2587/1999 на Съвета, се съобщават на Комисията в рамките на сроковете, определени в член 42 от Договора за Евратом. След съобщаването и в съответствие с член 43 от Договора за Евратом Комисията уведомява за своето становище по проекта съответната държава членка, в случая Република България."
https://www.europarl.europa.eu/…/E-8-2018-004703-ASW_BG.htm…
В съответното прессъобщение се допълва и следното:
"Комисията отдава първостепенно значение на ядрената безопасност и защитата на гражданите. В този контекст през 2009 г. беше приета, а през 2014 г. беше преразгледана Директивата за ядрената безопасност. 
Изменението от 2014 г., прието след ядрената авария във Фукушима, включва нова цел за високо ниво на ядрена безопасност за предотвратяване на аварии и избягване на изхвърляния на радиоактивни вещества. С него също така се изисква от заявителя за лицензия за строителство да извърши оценка на безопасността на площадката и да представи доказателства относно ядрената безопасност. Новата цел за безопасност се прилага за новите ядрени инсталации, за които за първи път се издава лицензия за строителство след 14 август 2014 г.
Всички нови ядрени инсталации трябва да отговарят напълно на целта за ядрена безопасност, посочена в членове 8а—8в от изменената Директива за ядрена безопасност, и проектът им трябва да бъде в съответствие с най-новите международни и европейски стандарти и насоки, които бяха преразгледани след аварията във Фукушима."

Т.е. новата АЕЦ „Белене” няма дори лицензиране, няма разрешение от Еврокомисията, няма проверка на проекта в съответствие с новите изисквания (Еврокомисията след Фущушима проведе стрес-тестове на всички работещи и строящи се реактори в ЕС – Без България), няма доставен втори реактор, а състоянието на първия доставен е неизвестно и доста спорно е дали е годен въобще. 
 

Затова АЕЦ „Белене” се очертава поредната авантюра и многомилиардна афера около онзи гьол, както го нарече Бойко Борисов при прекратяването на проекта (направено едностранно от България само три дни преди да изтече крайният срок по Споразумението за „Белене”, след което то губеше сила).
Според правилата Поканата към евентуални инвеститори в тази авантюра-афера трябва да бъде поместена и в официалния вестник на Европейския съюз. 
Засега това не е направено.

моля за коментари по същество относно Поканата и има ли афера или не, а не да дъвчем дали ни трябва или не АЕЦ "Белене". Проблемът за за АЕЦ-а е нищен многократно в профила ми, за да се повтаряме пак.

Фейсбук