Над 55 агенти на ДС са участвали в отрасловата приватизация по времето на кабинета на БСП Виденов

И в отрасловата приватизация по време на кабинета на БСП Виденов (вляво на снимката) сътрудниците на комунистическите служби са имали присъствие. Самият министър на икономиката Румен Гечев (в средата) по това време се оказа секретен сътрудник на ДС | Снимка: БТА.

Написано от Христо Христов

https://desebg.com/reshenia/4929-2021-10-25-19-22-35

 

Сътрудниците на тоталитарните комунистически служби са има общо 56 свои представители, които са заемали ръководни постове в държавни предприятия, станали обект на отрасловата приватизация през 1996 г. по време на злощастното еднопартийно управление на БСП с кабинета Виденов, докарало на българите тежка икономическа криза, банкови фалити, хиперинфлация и хлебна криза.

Това стана ясно в понеделник (25 октомври 2021 г.), след като Комисията по досиетата огласи проверката приватизирани държавни предприятия по 117 броя договори за приватизационна продажба, както и дружества, еднолични фирми, еднолични търговци и физически лица (купувачи), придобили акции или дялове в тях - по отраслови министерства за 1996 г.

Проверени са общо 2941 лица, от които за 56 души независимият държавен орган, натоварен с осъществяване на държавната политика по разкриването на сътрудниците на тоталитарните служби след 10 ноември 1989 г., заемали или заемащи ръководни постове, е установил принадлежност към Държавна сигурност или разузнавателните служби на БНА (решение №2-1997 от 25 октомври 2021 г.).

От установените 56 лица Комисията е обявила данните за 40 от тях. Останалите 16 са починали и по закона за досиетата в този случай информацията за тях не е публична.

Една част от разкритите сътрудници са заемали ръководни постове в дружествата, предмет на отрасловата приватизация, а друга част са били купувачи.

Има предприятия, в които на ръководни постове в тях са били повече от един сътрудник. Разкритите сътрудници са:
1. Асен Иванов Богданов, управител на фирма "ДЕОДАН" - ЕООД, СОФИЯ - предмет на договор за приватизационна продажба, управител и член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма "Деодан Лаборатории" – ООД - купувач по договор за приватизационна продажба на "ДЕОДАН" - ЕООД, СОФИЯ;
2. Атанас Стоянов Сърбов, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма "ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" - ЕАД, ДОБРИЧ - предмет на договор за приватизационна продажба;
3. Борис Димитров Диваров, член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма купувач „НАПРЕДЪК – 96“ ООД по договор за приватизационна продажба на "НАПРЕДЪК" - ЕАД, ПЛОВДИВ;
4. Валентин Георгиев Панков, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма "ОРТОКОН" - АД - купувач по договор за приватизационна продажба на "СИСТЕМХИМ" - ЕАД, СОФИЯ;
5. Васил Иванов Велчев, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма "Електромонтаж" АД - купувач по договор за приватизационна продажба на "ЕМУ-ВТ" - ЕАД, В.ТЪРНОВО, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма "ЕМУ-ВТ" - ЕАД, В.ТЪРНОВО - предмет на договор за приватизационна продажба;
6. Видол Димитров Кичуков, член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма купувач „НАПРЕДЪК – 96“ ООД по договор за приватизационна продажба на "НАПРЕДЪК" - ЕАД, ПЛОВДИВ;
7. Дахил Мустафа Селим, член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма "Булгарцвет" ООД - купувач по договор за приватизационна продажба на "БУЛГАРЦВЕТ - БУРГАС" ЕООД, БУРГАС;

Допълнение от "Под лупа" :(Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия извърши проверка на лица по чл. 26, ал. 1, т. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия – лица, регистрирани от ОИК за местни избори – 2011 г. - кандидати за общински съветници – област БургасДахил Мустафа Селим - Псевдоним Николай, Камен - Кандидат за общински съветник в Руен, издигнат от ПП ГЕРБ)
8. Димитър Тодоров Димитров, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма "Химекс - 96" - АД - купувач по договор за приватизационна продажба на "ХИМЕКС" - ЕАД, БУРГАС;
9. Димчо Стоянов Иванов, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма "Агро - Био Консерв" АД - купувач по договор за приватизационна продажба на "ПЛОДКОНСЕРВ" - ЕАД, ПРОВАДИЯ;
10. Динко Иванов Овчаров, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма „Аглика АД“ Твърдица - предмет на договор за приватизационна продажба;
11. Драгомир Желязков Драгов, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма "Чисти климатични помещения инженеринг" - АД - купувач по договор за приватизационна продажба на "ЧИСТИ КЛИМАТИЧНИ ПОМЕЩЕНИЯ" - ЕООД, СТАРА ЗАГОРА;
12. Еленко Борисов Еленков, лице – купувач по договор за приватизационна продажба на "МЕСОЦЕНТРАЛА - МОНТАНА" - ООД, МОНТАНА;
13. Емануил Ефремов Емануилов, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма ЕЛЕКТРИК-ИНВЕСТ АД - купувач по договор за приватизационна продажба на "ЕЛЕКТРИК" - ЕАД, РАДОМИР;
14. Здравко Венелинов Башев, член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма "Кирково 96" – ООД - купувач по договор за приватизационна продажба на "КИРКОВО" - ЕООД, КИРКОВО;
15. Иван Асенов Шопов, управител и член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма "Димел Комерс" -ООД - купувач по договор за приватизационна продажба на "ФАРМА" - ЕАД, ДУПНИЦА;
16. Иванка Георгиева Ваклева, член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма „Истър груп – 68“ ООД - купувач по договор за приватизационна продажба на „ТУР ИСТЪР“ АД, СИЛИСТРА;
17. Ирина Димитрова Анестева, член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма "Булгарцвет" ООД - купувач по договор за приватизационна продажба на "БУЛГАРЦВЕТ - БУРГАС" ЕООД, БУРГАС;
18. Йордан Стоянов Стоянов, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма "ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" - ЕАД, ДОБРИЧ - предмет на договор за приватизационна продажба;
19. Костадин Димитров Бручев, член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма "МИП" - ООД - купувач по договор за приватизационна продажба на "МИП - СМОЛЯН" - ЕАД;
20. Красимир Здравков Колев, член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма "Вено ООД, Бургас - купувач по договор за приватизационна продажба на "ДОГРАМА 91" - ЕООД, БУРГАС;
21. Красимир Калчев Цонев, управител и член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма "Комплекс-96" - ООД - купувач по договор за приватизационна продажба на "ЦЕНТЪР КОМПЛЕКС" – ЕООД, РАЗГРАД;
22. Кяшиф Ахмед Кяшиф, управител и член на Управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма "Джебел 96" - ООД - купувач по договор за приватизационна продажба на "ДЖЕБЕЛ" - ЕООД, ДЖЕБЕЛ;
23. Любомир Димитров Башев, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма "ЛЕДА" - АД, СОФИЯ - предмет на договор за приватизационна продажба;
24. Митко Петров Стоянов, член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма "Алфа транс" ООД - купувач по договор за приватизационна продажба на "СВИЛЕНГРАД АВТОТРАНСПОРТ" ЕАД, СВИЛЕНГРАД;
25. Николай Илиев Драгнев, член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма "МИП" - ООД - купувач по договор за приватизационна продажба на "МИП - СМОЛЯН" - ЕАД, СМОЛЯН;
26. Петър Иванов Петров, лице – купувач по договор за приватизационна продажба на "МЕСОЦЕНТРАЛА - МОНТАНА" - ООД, МОНТАНА;
27. Първан Минчев Михайлов, лице – купувач по договор за приватизационна продажба на "МЕСОЦЕНТРАЛА - МОНТАНА" - ООД, МОНТАНА;
28. Ромео Димитров Ташев, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма "ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА" - ЕАД, ПЕРНИК - предмет на договор за приватизационна продажба;
29. Румен Димитров Иванов, член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма „Изкуство-95“ ООД - купувач по договор за приватизационна продажба на „ИЗКУСТВО“ ЕАД, ТРЯВНА;
30. Румен Димитров Чернев, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма "ТУР ИСТЪР" АД, СИЛИСТРА - предмет на договор за приватизационна продажба, член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма „ИСТЪР ГРУП – 68“ ООД, купувач по договор за приватизационна продажба на "ТУР ИСТЪР" - АД, СИЛИСТРА;
31. Спас Петров Спасов, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма "ТЕЛЕФОННА И ТЕЛЕГРАФНА ТЕХНИКА" - АД/ТТТ/, СОФИЯ- предмет на договор за приватизационна продажба;
32. Спасианна Лазарова Русева, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма "ТУР ИСТЪР" - АД, СИЛИСТРА - предмет на договор за приватизационна продажба;
33. Стоян Пенчев Камарашев, управител и Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма "Транспортна кибернетика" ООД - купувач по договор за приватизационна продажба на "РУСЕТРАНСКИБЕРНЕТИКА" - ЕООД, РУСЕ;
34. Стоян Стоянов Златев, член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма Истър груп - 68 ООД - купувач по договор за приватизационна продажба на "ТУР ИСТЪР" - АД, СИЛИСТРА;
35. Тодор Костадинов Губатов, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма "Агро - Био Консерв" АД - купувач по договор за приватизационна продажба на "ПЛОД-КОНСЕРВ" - ЕАД, ПРОВАДИЯ;
36. Христа Стоянова Костадинова, член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма „Истър груп – 68“ ООД - купувач по договор за приватизационна продажба на "ТУР ИСТЪР" - АД, СИЛИСТРА;
37. Христо Василев Дичев, член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма "Комплекс-96" – ООД - купувач по договор за приватизационна продажба на "ЦЕНТЪР КОМПЛЕКС" – ЕООД, РАЗГРАД;
38. Христо Георгиев Сандев, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма "ГАРАНТ - ИНВЕСТ" - АД - купувач по договор за приватизационна продажба на "ГАРАНТ СТРОЙИНВЕСТ" - ЕАД, КЪРДЖАЛИ;
39. Христо Стайков Апостолов, член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма "АРЗ - КРУП" ООД - купувач по договор за приватизационна продажба на "АВТОРЕМОНТЕН ЗАВОД" ЕООД, ПЛОВДИВ;
40. Яни Драгоев Димитров, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма "ПОБЕДА" ЕАД, ЛЯСКОВЕЦ- предмет на договор за приватизационна продажба.

Комисията по досиетата уточнява, че за някои от предприятията проверките продължават, тъй като се е сблъскала с липсата на достатъчно информация, предоставена от Министерството на икономиката.