Над 60 са жертвите на огнения ад в Лондон Връзката със санирането е пряка и опасна ...

Над 60 души са загинали в огнения ад в Лондон, където кулата Гренфел се подпали преди ни.

Полицията в английската столица предупреждава, че никога няма да може да идентифицират всички хора, които загинаха в огъня, който погълна жилищен блок в западен Лондон.

Началниците на пожарната служба заявяват, че не очакват да намерят повече оцелели, а премиерът Тереза ​​Мей нареди да се проведе пълно разследване, коментира offnews.bg.

А защо се мълчи за ролята на материалите за саниране на изгорелия блок ?

Според редица жители на блока обаче именно реновационните дейности може да са изиграли роля в разпространението на пожара.

45-годишният Салах Шебиуни, който успял да напусне сградата навреме, заяви, че е миришело "на изгоряла пластмаса" и заяви, че реновацията е била некачествена. "Приличаше на метал. Мислех, че са направили нещо хубаво. Всъщност е било пластмаса", каза той.

Според доктор Ангъс Лоу, специалист по въпроса от Единбургския университет, материалът на външната облицовка до голяма степен е отговорен за бързината, с която пожарът се е разпространил.

Новият началник на канцеларията на Тереза Мей и бивш министър на жилищното настаняване Гавин Баруел бе обвинен от левия таблоид "Дейли мирър", че е пренебрегнал доклад отпреди няколко години, в който се описват рисковете от пожар в сгради като пострадалия блок.

За периода от 4.06.2010 г. до сега са валидни изискванията на НАРЕДБА № Iз- 1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар . В тази наредба са въведени нови понятия в сравнение с предишната наредба , а именно – клас по функционална пожарна опасност (КФПО); огнеустойчивост – вместо пожароустойчивост, клас по реакция на огън (КРО) – вместо горимост, и т.н. В таблица 7.1 от наредбата  са дадени КРО на компонентите на системи за топлоизолация на външни повърхности на строежи с височина до 28 м от КФПО Ф1- Ф4, допустимите площи и вида на противопожарните ивици (ППИ), а в таблица 7.2 - компонентите на системи за топлоизолация на производствените сгради от КФПО Ф5. В строителната практика у нас се използват предимно 2 вида топлоизолационни материали: негорими с КРО А1 – минерална вата или Multipor (свръхлек клетъчен бетон с плътност 100-115 кг/м3 ) и горими (полистирол с КРО E-F). За най-често използвания вариант – полистирол с КРО E-F и външен слой от циментово лепило (замазка) и мрежа от минерални влакна с КРО А2 - за сгради от I до IV степен на огнеустойчивост се изисква направа на ППИ (с дебелина 0,5 м от негорими материали с КРО мин. А2) за разделяне на фасадите на допустими площи до 1000 кв. м.

Пожарна опасност на фасади, изградени от полистирол Поради ниската себестойност и широко приложение в света се очаква и у нас за топлоизолация на сгради да се използва масово полистирол с дебелини до 20 см. Какъв риск крие това? Полистиролът като органичен продукт, получен на база нефтопродукти е силно запалим материал, който лесно се възпламенява при наличие на огнеизточник. Незащитеният полистирол се класифицира от КРО Е-F, което означава продукт със значителен принос към неконтролируемо горене. По поръчка на немската телевизия NDR се е провел пожарен тест в лаборатория за изпитване на строителни материали в Брауншвайг, Германия. Топлоизолационната система е изготвена по стандартен начин в реални размери - от топлоизолационни плочи стиропор с дебелина 16 см, защитени с армираща мрежа, мазилка и боя - без наличие на ППИ от минерална вата над прозоречния корниз. Топлинното натоварване е симулирано с мощност близка до тази при средно случващите се битови пожари в жилища и апартаменти. Полученият резултат от проведеният тест: На 3-4 мин след началото на опита фасадата над корниза вече гори и отделя обилно количество дим и капещи горящи частици полистирол, които се наблюдават долу на пода при изпитанието – фиг.1а. След 8-мата мин опитът излиза от контрол, създава се ситуация огънят да се пренесе през фасадата до покривната конструкция, помещението се изпълва с гъст, отровен дим и екипът на пожарната служба от Брауншвайг, която присъства на опита е трябвало да загаси пожара като използва лични предпазни средства – изолиращи противогази, ръкавици, защитно облекло – фиг.1б.

Подобно беше положението при пожара в МОЛ-а на бул. Ал. Стамболийски (29.10.2012 г.), когато за 3-4 мин. огъня бързо се разпространи по цялата окачената фасада. От анализа на станалите пожари в Германия при наличие на полистирол по фасадите на жилищни сгради: Берлин (2005 г. ), Делменхорст (2011 г.), Франкфурт на Майн (2012 г.) или вътре в обема на сградата: международното летище в Дюселдорф 1994 могат да се направят следните изводи: - полистиролът е силно пожароопасен материал. Веднъж започне ли да гори образува капки горяща маса, която се стича и се пръска на голямо разстояние. Интензивността на разпространение на огъня по фасадата нараства значително; - горенето на фасади, топлоизолирани със стиропор е съпроводено с отделяне на голямо количество топлина и отровен дим. Тук е мястото да направим едно приблизително сравнение – ако при един и същ битов пожар в жилищна сграда с достатъчна мощност имаме 2 фасади, едната защитена с негорим материал, а другата с полистирол, то при негоримата огънят ще се пренесе на горния етаж след 15 мин., а при фасадата с полистирол за 8 мин. и то на много по- голяма площ и с по-голяма интензивност като горене. Ето защо в случай на възникнал пожар в сграда не трябва да се допуска огънят да излезе на фасадата, топлоизолирана със стиропор или други подобни на него материали. За да не се стигне у нас до подобни случаи е необходимо следното: Да се приеме инструкция от компетентните органи, с която да се конкретизират указанията на Наредба [2] по отношение на техническите решения за разделяне на сградата чрез ППИ. Например (виж на фиг.2) – в многофамилните жилищни сгради в Германия се поставят негорими ивици над прозорците или през два етажа в сгради от 7 до 22 м.

www.ytong.bg/bg/docs/Fire_Iv._Todorov.pdf 

Какви ли ще са последиците от българското саниране на високи сгради с полистирол ?!!!

Може би по-трагични от тези в Лондон ?!!!

"Под лупа"