Най-големият ден на България - истинския национален и народен празник

Ilian Vassilev

Най-големият ден на България - истинския национален и народен празник. Велики мигове, които от дистанцията на времето са превърнали обикновени хора във великани на историята. Дано и днес използваме своя отрязък от време, в което живеем, да отдадем дължимото и да надградим.
Мога да се обединявам около заветите на възрожденците. Не мога около тези, които отричат окупацията на България от Червената армия, около това че преди руските царе и генерали, дължим почит на българските.
Честит празник! Да почетем с цвете - Княза Александър Първи, Захари Стоянов, Стамболов, всички герои на Съединението.
Поклон пред паметта им.

Фейсбук