Най-тъпата страна изнася суровини, вместо да ги обработва и да има принадена стойност.

Bogomil Bonev

Най-тъпата страна изнася суровини, вместо да ги обработва и да има принадена стойност. 
Мислите за Русия, нали. 
Не, Булгаристан го прави. С европейските субсидии се пръкнаха "зърнарите", които владеят под аренда или собственост огромни площи. И изнасят суровина. 
Всяка по-умна държава преработва суровината и изнася продукт с принадена стойност. 
Наскоро научих, че Чехия е един от най-големите износители на кетчуп. С домати от... България. 
Не е ли това първа и най-елементарна стъпка за съживяване на икономиката - преработка на суровините от селското стопанство, герберастки зърнари 3:)

Фейсбук