"Народен съд" : Да избиеш героите си ...

Youlia Berberian

Това е снимката, която видях за първи път в книгата на Дянко Марков “Свидетелствам под клетва”. Г-н Марков ми подари снимката. Преживявам я всеки път, като я видя. Умирам. Стои на бюрото ми. Казва всичко за всички диктатури, вкл. и “диктатурата на пролетарията”, избила цвета на нацията ни. На гърба г-н Марков е написл: Окованите във вериги офицери, осъдени на смърт от Новоселския народен съд, начело с майор Йорданов, командир на Първо артилерийско щурмово отделение към Бронираната бригада. 
Вейте руски знамена, родоотстъпници...

Фейсбук