НАЦИОНАЛЕН ПРЕДАТЕЛ № 1

Георги Георгиев

 
Както ви съобщих преди два дни, успях да науча някои подробности относно предателските каузи в договора за Балкански (Руски) поток.
Ужасната новина е, че държавната ни фирма Булгартрансгаз взе кредит (направи борч) от над 3 милиарда лева, за да строим руския газов поток.
Не стига това, ами Борисов не допусна нито една българска фирма или работник до строежа и всички пари бяха взети от руски фирми.
ОЩЕ ПО-УЖАСНАТА НОВИНА е, че кредитор е самият Газпром.
НАЙ-УЖАСНАТА НОВИНА е, че Булгартрансгаз е собственик на цялата ни газопреносна система и тя е заложена като обезпечение по кредита.
Забележете!
Стойността на цялата ни газопреносна система е оценена под стойността на само един единствен газопровод от Варна до сръбската граница.
С транзитни такси от не-повече от 30 мииона лева годишно при пълен капацитет, кредитът би се изплатил след 100 години.
Самите транзитни такси са в ПЪТИ ПО-МАЛКО от дължимото от Булгартрансгаз към Газпром годишно.
Излиза, че ние плащаме не само строежа, но и транзита.
За да може да изплаща кредита, Булгартрансгаз ще трябва по някакъв начин да компенсира огромната разлика между приходи и разходи по кредита.
Не виждам друг начин , освен от завишените ни сметки за парно и газ.
Но не това е целта.
Целта е да изпадне в неплатежоспособност и така газопреносната ни система да стане руска собственост.
Онова, което Русия не можа да стори по времето на кабинета Виденов, когато Луканов, Овчаров и Мултигруп създадоха фирмата Топенерджи, която бе финансирана с 1 милиард лева кредит без обезпечение с идеята да купи газопреносната ни система и да я прехвърли на Газпром, сега вече е факт.
Тогава Жан Виденов отказа да осъществи предателската схема и бе пометен от Кремъл.
Днес Борисов доброволно заложи схема, по която Газпром да придобие цялата ни газопреносна система.
Такова национално предателство не е вършено дори по времето на Живков.
Както казва мой познат , юрисконсулт в централата на Газпром
ул. Наметкина, 16, Москва:
- Георгий, Георгий, в областа на енергетиката всички ваши договори се изготвят от руски агенти на българска държавна служба.
В тази връзка призовавам Прокуратурата и ДАНС да извършат спешна проверка на договора и да отговорят пред българското общество има ли съставомерно деяние по смисъла на Глава Първа от особената част на НК - "Престъпления против Републиката -"Предателство, измяна , шпионаж", както и по смисъла Глава шеста - ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО.
Призовавам и цялата ни демократична общоност ДА ИЗИСКА обявяване на клаузите на договора, които не би следвало да представляват търговска тайна, вкл. и по реда на Закона за достъп до обществена информация по силата на съдебно решение.
Моля, споделяйте, за да знаят повече българи за какво национално предателство иде реч.
 
Фейсбук