Нация на колене

(Великденски отклонения)

Николай Флоров

Погледнете внимателно тази фотография, драги българино. Пред вас е руската нация на колене – такава, каквато е била винаги.

Погледнете сега кой носи хоругвите – това са пагоните. Сред тях се вижда и един казак, като за по-пълна картинка на отдавна пагонизираната Русия. Тя е такава още от времето на Петър Велики, когато е стъпил на врата на руската църква, поставил е един висш офицер за оберпрокуратор, отговорен само на него и е обяздил до ден днешен църквата.

Не си мислете, че при болшевиките е било нещо друго. Ленин и специално Троцки обират всичко ценно, което са намерили в църквите, прибират цялото злато и изритват старата попщина на боклука – в истинския смисъл на думата.

Коленичилата Русия – непременни забрадки и дълги поли, смирени като агнета на заколение. Не по-различни от времето на Херодот (6-ти век преди новата ера), който описва персите, прострени по очи пред персийския цар).  Богородицата минава над главите на всички, така както е минавала още при Петър Велики.

Пагоните, които доминират церемонията, са си същите, както и преди болшевизма, само че този път оберпрокуратора е самия патриарх-полковник и кагебист.

Смирение, подчиненост и послушание. Както е казал цар Николай: «Работать и повиноваться!»

Кръгът на руския феодализъм е завършен. Реализацията на това велико постижение днес се пада на цар Путин.

https://kafeneto.wordpress.com/