"Нашите българи желаят свободата, но приемат я, ако им се поднесе в къщите на тепсия ".

Grigor Lilov

Годишнина от смъртта на Васил Левски
ГЕРОЯТ ТРЯБВА ДА Е ПРИМЕР,
А НЕ САМО ОБЕКТ ЗА ВЪЗХВАЛА
.
* Нашите българи желаят свободата, но приемат я, ако им се поднесе в къщите на тепсия
(Протоколи от разпита на Васил Левски пред турската следствена комисия в София 5-9 януари 1873 г.)
* Народе????
(стр. 115 от тефтерчето на Васил Левски)