You are here

Нашият партиен и държавен ръководител, честният комунист-демократ, другарят Борисов, не разбирал защо постоянно го питат от ЕС за борбата с корупцията! Защо ли?

Nikolai Markov

Нашият партиен и държавен ръководител, честният комунист-демократ, другарят Борисов, не разбирал защо постоянно го питат от ЕС за борбата с корупцията! Защо ли?

България, като мощна мафиотска империя щяла да отвърне на удара и, в качеството си на управляващ ЕС, започва да проверява нивото на корупция във всички държави членки!? Мафията ще проверява корупцията!?

Единственият извод, който мога да направя е, че картечарят е заспал...

Фейсбук