На български не се казва, че държавата е счупена ... Държавата е разсипана. Държавата е разнебитена. Държавата е съсипана.

Даниела Горчева

И да се разберем. На български не се казва, че държавата е счупена или че моделът на управление е счупен.
Държавата е разсипана. Държавата е разнебитена. Държавата е съсипана. Държавата е попиляна. Държавата е ограбена. Държавата е корумпирана.
Не е счупена!

Моделът на управление е порочен. Моделът на управление е изчерпан. Моделът на управление е остарял. Моделът на управление е престъпен.
Не е счупен.
Счупена е вазата ви вкъщи. Или чашата. Или бутилката. Или стъклото на вратата ви.
Аман вече от сбъркан български език!

Фейсбук