На едно от последните си заседания: Служебният кабинет преразпредели стотици милиони

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. в размер на 61 млн. лв., информират от правителствената информационна служба. Това е един от многото трансфери на бюджетни средства, одобрени на едно от последните заседания на кабинета.

Приемането на проекта на Постановление се налага поради предстоящото удължаване на срока на извънредната епидемична обстановка до 31.03.2022 г. и необходимостта да се осигури устойчивост на мярката за предоставяне на допълнителни възнаграждения на медицинския и немедицинския персонал, пряко зает с изпълнение на дейностите, свързани с мерките за превенция и борба с COVID-19, обясняват МС. Осигуряването на ежемесечно допълнително възнаграждение за медиците на първа линия в размер на 1 000 лв. нетно е ефективна и устойчива мярка за справяне със ситуацията с разпространението на COVID-19 и съществен фактор за мотивация на медицинските кадри.

Одобрени са и допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма в размер на  36 млн. лв. Сумата ще се изразходва за изплащане на държавни помощи както следва: 30 000 000 лв. за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки; 6 000 000 лв. на туроператорите за възстановяване на средства от клиенти по нереализирани пътувания вследствие на COVID-19.

Необходимите средства за изпълнение на постановлението ще се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет.

Правителството осигури и допълнително 100 млн. лв. за запазване на заетостта на около 60 000 работници, служители и самоосигуряващи се лица по мярката „Запази ме+“. Те ще имат право да получат средства в размер на 75% от осигурителния си доход за м. юли 2021 г. за дните, през които са ползвали неплатен отпуск заради наложените ограничения. Чрез отпускането на допълнителния финансов ресурс около 60 000 работници и служители ще запазят своята заетост.

Над 54 000 нуждаещи се ще продължат да получават топъл обяд без прекъсване през зимата. На днешното си заседание правителството даде съгласие Управляващият орган на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане за периода 2014-2020 г. да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер до 9,07 на сто над определения бюджет на програмата. По този начин ще се осигурят 25 425 790 лв. Допълнителните средства са осигурени от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от COVID-19 - механизмът REACT-EU.

Над 6 млн. лева отиват за ремонт и изграждане на детски градини и учебни корпуси. Общо 21 общини ще получат парите за финансиране на дейности в общински училища и детски градини. 7509 лева са специално за подобряване материалната среда на Неврокопската професионална гимназия „Димитър Талев“ в община Гоце Делчев.

Министерски съвет одобри и допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт в размер до 11,5 млн. лв. Съгласно Закона за съдебната власт неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за съответната година е за сметка на неизползвани наличности от предходната година и допълнителна субсидия от централния бюджет.

На едно от последните си заседания: Служебният кабинет преразпредели стотици милиони (tribune.bg)