На 17 ноември 1956 година, Политбюро на ЦК на БКП решава да се въведат „трудововъзпитателните общежития“, т.е. в лагера в Белене да се изпращат „най-опасните за реда и сигурността на страната вражески и престъпни елементи“.

Здраво Кулев

Да се знае, за да се помни! За комунистическите престъпление няма и не бива да има давност!
На 17 ноември 1956 година, Политбюро на ЦК на БКП решава да се въведат „трудововъзпитателните общежития“, т.е. в лагера в Белене да се изпращат „най-опасните за реда и сигурността на страната вражески и престъпни елементи“. В същото решение се предвижда да се отнеме софийското жителство на „ония капиталистически и кулашки елементи и разни криминални рецидивисти, за които има данни, че работят против народната власт“. Лагерът официално е открит на 22 декември 1956 г. със заповед на министъра на вътрешните работи Георги Цанков. До 1962 г. през Белене минават над 1 200 души, стотици умират в лагера в резултат на побоите и издевателствата на надзирателите и непосилния труд.
 
Фейсбук