Недостиг на вода за Приморско и Царево

Тома Белев
От пречиствателната станция на яз. Ясна поляна към общините Приморско и Царево масимално може да се подава по 680 л/с. В общият устройствен план на Община Приморско се заявяват нужди от 412 л/с, а в новия проект за ОУП на община Царево - 663 л/с.
Пита се въпросът откъде ще дойдат и през какво ще преминат нужните 395 л/с?
 
Фейсбук