You are here

Не гласувам за отвратителни политици

Атанас Бояджиев

Изследване на "Сова Харис" за политическите нагласи към днешна дата.
А, Вие за кого бихте гласували, ако изборите са днес?

Фейсбук