You are here

Не може да си траеш, когато те крадат, само защото утре ще дойдат други, които ще те оберат до шушка!

Vessislava Tancheva

 

Ще повторя нещо, което вчера видях на стената на Илиян Василев:

Не може да си траеш, когато те крадат, само защото утре ще дойдат други, които ще те оберат до шушка!

Т.е. това, че вероятната алтернатива на това правителство е "още от същото, че и по-зле" не бива да ни превръща в пасивни жертви. 

Припомням още нещо - реална алтернатива в период на "стабилност" не може да се появи, защото пропагандата ни убеждава, че няма нужда от такава.

В отсъствие на медии и нормална среда за обсъждане на социалните и политически процеси в страната, не може да искате повече - обществознанието е презряна дисциплина и невежеството по темата е тотално!

Реална алтернатива е възможно да се появи само в продължителен период на политическа нестабилност, вероятно след свалянето на поредица неуспешни правителства. Както в средата на 90-те години на миналия век.

Някои уроци очевидно ще научим по трудния начин, сори. Но крайната цел не може да бъде нищо по-малко от работеща държава, конструирана като република, управлявана по принципите на либералната демокрация. С реално правосъдие и реформирани основни системи, като здравеопазване, образование, финанси, икономика, сигурност.

Жалко, че точно същото ни вадеше на площадите през 1990 и 1997...

 

Фейсбук