You are here

Не ни пука какво се случва с България

Николай Слатински, Фейсбук

Говорим със стар приятел, работещ в чужбина по международни проекти. Той споделя 7 наблюдения за България:

1. Ние, българите, и като власт, и като народ най-малко се грижим за държавата си, най-малко се тревожим за нея, най-малко ни пука как е тя и какво се случва с нея…

2. У нас най-много липсва истинско гражданско общество, което е мобилизирано и бди за процесите и деформациите, корупцията и законността, порядъчността на управляващите и ефективността на управлението.

3. У нас в най-голяма степен липсва реално разделение и баланс на властите, няма взаимен контрол на институциите, не съществува следене спазват ли се норми и стандарти, всичко е уеднаквено като манталитет, кадри, безхаберие и дезинтересираност, нежелание да има ред и порядък, етика и уважение към обикновения човек.

4. Ние в най-малка и най-безобразно неефективна степен използвахме евромилиардите за модернизиране на страната – профукване и крадене, безумно похарчване и хвърляне на прах на вятъра…

5. Нашата администрация – държавна и общинска – е най-некомпетентна, пасивна, апатична към националните приоритети, запълвана партизански от свои хора и очевидно се различава по квалификация от другите европейски администрации, не знае езици и произвежда хаос, но изобщо не страда от този факт.

6. У нас в най-голяма степен не се дава път на знаещите и можещите млади хора – където в чужбина да отидеш срещаш мотивирана младеж, обаятелна и усмихната, докато у нас вкиснати физиономии и откровена досада на уморени сякаш от живота хора…

7. Из европейските организации, структури, фондове, фондации най-малко са българите, просто очевидно са рядкост. Вината е (главно) на елита – той скри огромните възможности пред българите след еврочленството, за да пробута там своите деца, внуци, близки роднини, амбициозни душевни връзки; не лобира за българи и дори им пречи, затова и там е пълно, както бе казала една наша високопоставена дама, „със словенчета и словачета“…

https://kafeneto.wordpress.com/