You are here

Не референдум, а съд за неизпълнилите законовите задължения

Днес трябва да бъде не ден за кандардисване на самозабравили се местни политици, които да се смилят над докладната записка за референдум на техните 11 колеги, а ден за прокурори събудили се от дрямка и прочели това онова, за да се самосезират и започнат разследване за ежедневното нарушаване от длъжностни лица на обществения ред ...

Не онзи обществен ред, който пазят сега полиция и жандармерия от протестиращите, а този обществен ред, в който два големи индустриални замърсителя ежедневно и наднормено замърсяват чрез дейността си въздуха на Бургас, в резултат на което има повишена заболеваемост и смъртност.

Ако господа прокурорите не знаят България е осъдена от техните европейски колеги  точно за това ...

Неведнъж сме писали в "Под лупа", че редовното неизпълнение на главно два закона в този казус от натоварените с конкретни задължения по закон са нарушения, които трябва да се разследват и наказват, но прокуратурата мълчи и нехае, г-н Цацаров ...

Те не изпълняват собствените си планове подписани и утвърдени от тях, а прокуратурата в Бургас спи или е разсеяна ?!

 

2. Превишаване на допустимите норми в три последователни часа и/или алармените прагове на замърсители на въздуха При регистрирано превишаване на допустимите норми в три последователни часа и/или алармените прагове на замърсители на атмосферния въздух, Директорът на РИОСВ Бургас оповестява дежурния по ОбСС - Бургас на тел. 056/84 15 60. 16 Посредством телефонна или радиотелефонна връзка дежурният по ОбСС оповестява Кмета на Община Бургас и Председател на ОбСС, Зам.-кмет „Европейски политики, Околна среда“ и Зам.-кмет „Здравеопазване, социални дейности и спорт“, както и Секретаря на Кризисния щаб. Органите за управление /включително кметовете на съответните населени места/, службите и формированията на ОД ПБЗН се привеждат в готовност за работа и действие по решение на Кмета на Община Бургас. Кметовете на населени места оповестяват населението за създалата се ситуация, като дават указания за необходимите предпазни мерки, които следва да се изпълнят за предотвратяване и минимизиране на опасността за здравето на хората. 

3.2. При регистрирано превишаване на средно часовите норми на замърсители на атмосферния въздух:  Директорът на РИОСВ Бургас оповестява дежурния по ОбСС на тел. 056/84 15 60.  Посредством телефонна или радиотелефонна връзка дежурният по ОбСС оповестява Кмета на Община Бургас и Председател на ОбСС, Зам.-кмет „Европейски политики, Околна среда“ и Зам.-кмет „Здравеопазване, социални дейности и спорт“, както и Секретаря на Кризисния щаб. Срок за оповестяване: 15 мин.  Органите за управление /включително кметовете на съответните населени места/, службите и формированията на ОД ПБЗН се предупреждават за готовност за действие. Срок за оповестяване: 15 мин.

www.burgas.bg/uploads/7a62fd1d64f659d58d9d76514693c8c8.pdf

Нека кмет, шеф РИОСВ, общински чиновници да покажат документи на господа прокурорите, откоито да се вижда колко пъти е изпълняван този план ? Едва ли някой е бил оповестен или знае как се изпълняват тези задължения, дори и прокуратурата, която разследва кокошкарски нарушения, а подобна опасност едва ли ?!

 

Замърсяването на въздуха с фини прахови частици е довело през 2015 г. до преждевременната смърт на 14 200 души в България. Това показа Доклад на Европейската агенция по околната среда, обхващащо 41 европейски страни.

Около 422 хил. случая на преждевременна смърт в тези страни през 2015 г. са свързани със замърсяването на въздуха с прахови частици с диаметър 2.5 микрона или по-малко (ПЧ2.5), като 391 хил. са случаите в ЕС.

Регионите с най-лоши нива на фини прахови частици са в източноевропейски държави като България, Полша и Словакия. 

Преждевременни смъртни случаи, дължащи се на експозицията на ФПЧ2.5, NO2 и ОЗ в 41 европейски страни и

ЕС-28, 2015 г.

file:///D:/Air%20quality%20in%20Europe%20-2018%20report.pdf

Ясно се вижда разликата с европейски страни като Австрия и Белгия, на които водим с 9% по-висока смъртност ?!

И нещо друго, което е факт в този доклад Бургас е сред замърсяване с рекордните над 75 mg/m3, както е видно от снимката в доклада ?!

 

Факт е, че и сме най-замърсени в ЕС ...

В резултат на всичко това идва и крайният резултат според СЗО ...

Цели 2,5 години по-къс живот в България поради замърсяване на въздуха ?!

Колко от ония 14 200 умрели през 2015 г. заради замърсяване на въздуха в България са от Бургас нека  кажат прокурорите ... Днешният 27 ноември 2018 г. е четвърто поредно денонощие с наднормено замърсяване до над 4 пъти над нормите за ФПЧ ?!

Ето и фактите от днес :

Това е истината и тя с референдум само няма да се оправи ...

Нужен ли е референдум да се спазват законите и длъжностните лица да изпълняват законовите задължения ?!

Преценете сами ! Нека и прокуратурата в Бургас да прецени ...

"Под лупа"