Нима? ПОЛОЖИТЕЛНА ПЕРСПЕКТИВА ВЪРХУ ЕВРОПЕЙСКИЯ ГРЪБ

**** Отдавна рейтинговите агенции са на принципа „получаваш онова, за което си платил”.
.
Рейтинговата агенция „Fitch Ratings” не промени рейтинга на България (BBB), но смени пурспективата от „стабилна” на „положителна”.
Нека да видим мотивите
„България ще бъде един от основните бенефициенти на трансфери от ЕС през следващите години, включително 16,6 млрд. евро (27 % от БВП за 2020 г.) през следващата многогодишна финансова рамка (2021-2027 г.) и 7,5 млрд. евро (12 % от БВП) безвъзмездни средства от ЕС по механизма следващо поколение (NGEU). Въпреки предизвикателството да се усвои толкова голямо количество средства, Fitch Ratings вярва, че това ще повиши икономическия растеж от прогнозираните 3 % през 2021 г. на 4-5 % през периода 2022-2025 година.”
(край на цитата)
.
... И РЕАЛНОСТТА
А сега да погледнем реалността по данните на БНБ (данните за мин. г. са предварителни и ще търпят корекции. Разбира се, не нагоре, а надолу.
***** БВП (брутен вътрешен продукт) през мин. г. е спаднал от 119,772 млрд. лева на 117,520 млрд.
***** Брутната добавена стойност – от 103.383 млрд. на 101,647 млрд. лева
***** Външният дълг на държавния сектор е скочил от 6,181 на 8,268 млрд. евро . Това е 3% от БВП.
***** Нетните чуждестранни активи от 10.8 млрд. са паднали на 7.8 млрд.
***** Вместо положително търговско салдо имаме отрицателно в размер на 1,728 млрд.
***** Излишъкът по текущата сметка се е свил почти до нула – 68 млн.
*** Преките чуждестранни инвестиции са се сринали с 50% - два пъти по-малко.
Не е необходимо са се продължи изреждането. И това е достатъчно.
.
КОНФЛИКТЪТ НА ИНТЕРЕСИ
& Големият проблем на рейтинговите агенции, които от 2008 г. насам постоянно се провалят, е тежкият конфликт на интереси, в които се намират. Те правят оценка на държави, институции, компании, които им плащат за тази оценка. А който плаща, поръчва музиката. Или поне тушира фалшиментото в нея. (цената за рейтинг на държава като нашата в една агенция е между 10-15 млн. до 20 млн.)
И досега този конфликт си остава въпреки огромните глоби, които платиха за невярна или подвеждаща информация.
& Вторият им проблем е екстраполацията. Рейтинговите агенции не могат да предугадят криза. Те взимат досегашните данни и сведения и ги екстраполират – т.е. проектират, пренасят в бъдещето сегашното, настоящето.
Само едно „но” има – това бъдеще нито е постоянно, както считат агенциите, нито се знае предварително.
& Третият им проблем е надеждността на данните. Много от правителствата и компаниите по света лъжат в отчетите си. От лъжлива информация нищо не може да произлезе, освен неточен рейтинг, а понякога се стига и до скандали с фалшиви рейтинги (напр. „Мерил Линч”)
ЛЪЖЕ ЛИ ВЛАСТТА ИЛИ ДА?
В тази, последната връзка възниква въпросът: вярна или невярна е родната информация.
Правилно мислите - дори с тези неблагоприятни показатели е невярна. Да напомня, че имаше огромен скандал с макроикономическите данни на България за 2019 г., които се оказаха неточни – от БВП до платежния баланс. Грешки с по 2 и 3 милиарда евро (4-6 млрд. лв.) са огромни по размери за нашата икономика.
Сега също се вижда, че данните са неверни. Целият свят отчита рязък спад на БВП, вкл. и ЕС, а България – няма и 2 процента. Ние сме отворена икономика – голяма част от БВП се реализира чрез износ. Няма как международната търговия да се свие драматично, а България да не усети погрома върху нея от пандемията. България зависи от туризма, който мин. г. никакъв го нямаше, а това означава загуби за милиарди. България зависи от плащанията от гастарбайтерите, (над 2.5 милиарда), които обаче мин. г. загубиха работата си и се прибраха у нас.
.
Под 2% спад! Щеше да е за смях, но спадът е драматичен
Защото:
*** Коефициентът на безработица официално е 5.2% (само регистрираните). Но коефициентът на заетост на населението на възраст до 64 г. (без децата) с труд и работа е драматично жалък – ужасяващите 52%!
Така че премиерът Борисов може да се хвали с положителната перспектива само пред онези люде, които не знаят що за чудо е „рейтингова агенция” и които се информират за икономически показатели от големите медии и неговите слова.
Защото такива статистически данни в тях няма да срещнете. А докато хората са неграмотни и продължават да не се интересуват от такива теми, дотогава и преходът ни ще остане същата жалка картина като икономическите успехи на България.
Историята с перспективата, която ни дава Фич от стабилна на положителна ми прилича на училищна оценка, в който поставената оценка „тройка” е надута с много кандърми на „3+”
 
Фейсбук