Някога (преди 9.09.1944) наказваха за действия и постъпки, а след това - за намерения и помисли.

Valentin Petrov Chikov

 

Някога (преди 9.09.1944) наказваха за действия и постъпки, а след това - за намерения и помисли.
Преди 57 години, през януари 1964, свободолюбивият българин, царят на вицовете, талантливият архитект Боян Чинков е осъден от "народната власт". Не за извършено престъпление, а за чувството си за хумор! Да, днес звучи неправдоподобно, но това е често явление във времето на реалния социализъм.
Ето и част от обвинителната реч по време на съдебния процес:
„Нашата страна уверено крачи по пътя към социализма. Има обаче отделни хора, които, заслепени от дълбока омраза към народната власт, не искат да видят тези постижения. Такъв е архитект Боян Чинков. Той използва някои трудности, които народът среща по пътя на своето социалистическо развитие, за да омаловажава постигнатите успехи и да клевети партийните и държавни ръководители, както и съветската страна.
Под формата на политически вицове Чинков е злословил по адрес на народната власт."
Осъденият на 5 години лишаване от свобода за вицове архитект се обърнал към съдиите:
- Благодаря, че ме изпращате на единственото място, където няма опашки!
 
Фейсбук