Обект от национална сигурност Капитан Андреево: „Евролаб 2011“ още работи, ДАНС не проверява

Ина Друмева

 

Месец след като Министерският съвет обяви части от пункта Капитан Андреево за стратегически обект от значение за националната сигурност, Държавната агенция за „Национална сигурност“ (ДАНС) все още не е започнала проверки там.

Камери за видеонаблюдение в помещенията, в които се вземат проби и се обработват пратки все още не са монтирани, а „Евролаб 2011“ още е на границата и извършва дейности.

Междувременно фирмата е завела и води 10 дела срещу Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ), а паралелно с това е обект на ревизия от Националната агенция за приходите (НАП).

Това показва проверка на „Дневник“ за работата на пункта месец след като служебният кабинет прие решение, с което части от пункта придобиха статут на обект от значение за националната сигурност.

„Дневник“ потърси няколко институции с въпроси за работата на пункта и контрола, който се осъществява от БАБХ и ДАНС, както и за проверките, които е започнала НАП), а на практика от отговорите се разбира, че не всички промени във функционирането на Капитан Андреево са финализирани.

Пунктът, който е един от най-големите в ЕС, попадна във фокуса на общественото внимание по време на кабинета „Петков“, който отстрани частната фирма „Евролаб 2011“, която едновременно извършваше товаро-разтоварна дейност, изпълняваше функциите на оператор по товарите и изследваше хранителните стоки, влизащи в България.

От бившата управляваща партия „Продължаваме промяната“ обявиха, че действията им за промени на пункта са и сред същинските причини за сваляне на коалиционното им правителство. Тогавашният директор на БАБХ проф. Христо Даскалов съобщи, че е получил предложение за подкуп, на него и на зам.-министъра на земеделието Иван Христанов беше наложена охрана.

Според предишните управляващи от тази схема държавата е губила „пет хиляди лева на час“. Съдът обаче върна „Евролаб 2011“ на пункта, сигналът за подкуп остана без последствия, а подалият го директор Христо Даскалов беше смененНовият директор Христо Вълчановтвърдеше, че на практика „Евролаб 2011“ не се е върнала на границата въпреки съдебното решение, заради което се плащат и глоби. Сега от БАБХ казват, че фирмата работи на граничния пункт като „оператор, отговорен за пратката“.

От 20 май пробите за пестициди в плодове и зеленчуци се изследват в Централната лаборатория в София, а преди месец ВАС отказа да разгледа жалбата на „Евролаб 2011“срещу решението на Министерския съвет да обяви Капитан Андреево за стратегически обект.

„Дневник“ публикува въпросите, които отправи, и отговорите, които получи от Българската агенция за безопасност на храните, Националната агенция за приходите и Държавната агенция „Национална сигурност“. 

 • Кой проверява в момента на ГКПП Капитан Андреево?

Всеки камион ли се проверява?
Кой взема пробите?
Къде се анализират взетите на Капитан Андреево проби?
Какво е променено и какво е запазено от начина на организация, въведен по време на правителството „Петков“?
Колко служители и от кои институции работят на Капитан Андреево в момента?

Българската агенция по безопасност на храните осъществява официален контрол при въвеждане на територията на ЕС на животни и стоки, попадащи в обхвата на чл. 47, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/625.

Официалният контрол на граничните контролни пунктове, в т.ч. Капитан Андреево, при въвеждане на пратките се осъществява от официални ветеринарни лекари, официални фитосанитарни инспектори и официални инспектори. Общата численост на служителите на БАБХ на пункта към момента е 98 души.

Бившият шеф на БАБХ Христо Даскалов (вляво) и бившият зам.-министър на земеделието и храните Иван Христанов ("Продължаваме промяната").Бившият шеф на БАБХ Христо Даскалов (вляво) и бившият зам.-министър на земеделието и храните Иван Христанов („Продължаваме промяната“).

Официалният контрол включва извършването на документални проверки, идентификационни и физически проверки, вкл. вземане на проби за лабораторен анализ при спазване изискванията (вкл. честотата на пробовземане) на пряко приложимото европейско право и национално законодателство. Пробите се вземат и винаги са се вземали от официалните инспектори на БАБХ на граничните контролни пунктове.

От 20 май 2022 година и до днес пробите на стоките внос от трети държави за остатъчни вещества от пестициди се извършват единствено в Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол (ЦЛХИК) от системата на БАБХ. 

 • Нормално ли работи лабораторията след промените в нея, заради които се стигна до намеса на жандармерията? Има ли забавяне в обработката на тирове и ако има – на какво се дължи това?

Проверките от компетенциите на БАБХ на ГКП Капитан Андреево се извършват ритмично и без излишно забавяне. 

 • Окончателно ли е прекратен договорът за наем с „Евролаб 2011“? Има ли вероятност „Евролаб 2011“ да се върне на границата? „Евролаб 2011“ на пункта ли е и какви функции изпълнява?

Договорът за наем между БАБХ и „Евролаб 2011“ е предмет на съдебни процедури, поради което не е разтрогнат. Фирмата работи на граничния пункт, като „оператор, отговорен за пратката“. Тази дейност не включва изследване на пробите за лабораторен анализ, взети по официален контрол. Те се изследват в ЦЛХИК. 

 • Какви съдебни дела текат в момента във връзка с „Евролаб 2011“ и на какъв етап са те?

Към момента в съдебна фаза има десет дела между БАБХ и „Евролаб 2011“.

На 26 май парламентарната комисия по превенция и противодействие на корупцията изслуша управителя на фирма "Евролаб 2011" Васил Димитров.На 26 май парламентарната комисия по превенция и противодействие на корупцията изслуша управителя на фирма „Евролаб 2011“ Васил Димитров.

 • Кои точно помещения Министерският съвет направи обекти от национална сигурност и предстои ли да бъдат добавени още? Има ли в момента камери в зоната, в която се проверяват пратките с храни? Кой ги следи и кой отговаря за тях?

Министерският съвет на Република България прие, че сградите на ГКП Капитан Андреево, в които се извършва фитосанитарният контрол на храните внос от трети държави, са обекти от националната сигурност.

Във връзка с приемането на изменението на Постановлението на Министерския съвет различни държавни структури, в т.ч. и БАБХ, предприеха привеждане на сградите в съответствие с нормативната уредба. В този смисъл поставянето на камери за видеонаблюдение в помещенията предстои. 

 • Задвижена ли е процедура по изграждане на държавна лаборатория на Капитан Андреево? В какъв срок ще бъде изградена тя и колко ще струва? Колко време отнема акредитацията на изграждащата се държавна лаборатория?

Българската агенция по безопасност на храните, с подкрепата на Министерството на земеделието, работи паралелно по изграждането на държавна лаборатория, клон на ЦЛХИК на самия ГКП Капитан Андреево, и по подготовка на документите за акредитацията на методите на изпитване на същата лаборатория.

Осигурени са необходимите 6.5 млн. лева, които ще се използват за купуването на лабораторното оборудване и консумативи за него, така че да може в най-бърз порядък държавната лаборатория на пункта да заработи.

Изграждането, оборудването, акредитацията на лабораторията и обучението на необходимия брой лабораторни специалисти, които да работят в нея, ще отнеме около шест календарни месеца. 

 • Вярно ли е, че директорът на агенцията по храните Христо Вълчанов е анулирал заповеди на предшественика си Христо Даскалов, сред които такива за започване на дело за обявяване на нищожен договора за наем на „Евролаб 2011“, както и нотариална покана фирмата да напусне заетите сгради?

Изпълнителният директор на БАБХ д-р Христо Вълчанов отмени всички административни актове, издадени и подписани от проф. Христо Даскалов на датата 4 октомври 2022 година. Това действие е продиктувано от привеждането на тези актове в законосъобразност.

Проф. д-р Христо Даскалов ги е издал и подписал в нарушение на изборното законодателство, преди обявяването от ЦИК на окончателните резултати и поименния списък на избраните за депутати на предсрочните парламентарни избори от 2 октомври 2022 година. 

 • Кога е била проверявана последно фирмата „Пи. Еф. Си“, която отговаря за дезинфекция на превозните средства на ГКПП Капитан Андреево?

НАП е извършвала множество проверки на „Пи. Еф. Си“ ЕООД. Последната от тях е през август 2022 г. През юни 2022 г. е извършена проверка във връзка с искане на дружеството за прихващане или възстановяване на надвнесени суми. Проверката е приключила с акт за прихващане или възстановяване.

През април 2022 г. на фирмата е била възложена проверка за установяване на факти и обстоятелства, която е приключила през август и при която не са констатирани нарушения на данъчното законодателство. В края на миналата година НАП е извършила и ревизия на „Пи. Еф. Си“ ЕООД. 

 • Установени ли са нарушения от страна на НАП? Издадени ли са актове, за какво и на каква стойност?

През януари е издаден ревизионен акт, който не е влязъл в сила, тъй като се обжалва пред съда. Задълженията по него са внесени от страна на дружеството. 

 • Платени ли са дължимите данъци и наложените санкции, ако има такива?

Към момента „Пи. Еф. Си“ ЕООД няма задължения по ревизионен акт и наказателни постановления. 

 • Кога е била проверявана последно фирма „Евролаб 2011“? Установени ли са нарушения, съставени ли са актове, за какво и на каква стойност?

От страна на НАП е извършена проверка на дружеството „Евролаб 2011“. Във връзка с констатираните факти и обстоятелства в хода на проверката е възложена ревизия, която е текуща.

 • Платени ли са дължимите данъци и наложените санкции, ако има такива?

В момента има текуща ревизия за установяване на задължения. 

 • Започнали ли са проверки на ДАНС на територията на обектите на ГКПП Капитан Андреево? Кога са започнали те и как се извършват? Всички служители на БАБХ на територията на обекта, се проверяват от страна на ДАНС? Има ли случаи на служители, които не са допуснати след проверка на ДАНС? Ако има, каква е причината?

Проверките на ДАНС ще започнат след като останалите компетентни институции изпълнят определените процедури и свои задължения – БАБХ и МВР, които трябва да действат по инструкцията за охрана на стратегически обекти.

В друга инструкция за стратегическите обекти и дейности също има определени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, преди да започнат проверките. Срокът за изпълнение на инструкциите, за привеждане на обектите в готовност и за започване на охраната и проверките на Капитан Андреево е 6 месеца.