Областният управител на София е „юрист с ограничена правоспособност“. Може ли някой да ми обясни какво означава това?

https://breaking.bg/novini/oblastniyat-upravitel-na-sofiya-e-jurist-s-og...

Юридическата правоспособност се придобива след проведен стаж и успешно положен изпит в Министерството на правосъдието

 

Димитър Стоянов, фейсбук

Областният управител на област София, назначен от служебното правителство с РМС № 427 от 2021 г. Може ли някой да ми обясни какво означава „юрист с ограничена правоспособност“, тъй като подобно нещо досега не съм срещал през живота си? Юридическата правоспособност се придобива след проведен стаж и успешно положен изпит в Министерство на правосъдието, издава се удостворение за такава. Може ли г-н областният управител да поясни?