Община Бургас обявява 7 търга за общински имоти

Община Бургас обявява 7 търга за общински имотиОбщина Бургас обявява търгове за 7 недвижими имота – частна общинска собственост. Те се намират в Бургас и селата Димчево, Твърдица и Маринка. 5 от тях са отредени за жилищно строителство, а тези в Бургас  и Маринка - за комплексно обществено обслужване. Най-евтиният имот е в с. Твърдица с площ 399 кв.м., отреден за жилищно строителство, който е с начална тръжна цена 8 500 лв. без ДДС. Най-скъпо се продава този в Бургас - с площ 1892 кв.м., в к-с “Изгрев”, гр. Бургас, с начална тръжна цена 1 131 043 лв. без ДДС.   Търговете ще се проведат на 02.02.2012 г. от 10.00 часа в сградата на Община Бургас. При обявяване на търг за непроведен, повторен търг ще се проведе на 09.02.2012 г. от 10.00 часа в сградата на Община Бургас.

Документацията за участие в търг се закупува в Центъра за административно обслужване (ЦАО) на Община Бургас, на ул. “Александровска” № 26, всеки работен ден от 8,30 до 16,00 часа. Заявления за участие в търг се подават в ЦАО лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8.30 часа до 16,00 часа.

burgasnews.com