You are here

Общинският съвет ще реши дали ще има райони и пряко избираеми районни кметове в Бургас

Интересно как ще гласуват общинските съветници доминирани от ГЕРБ ? И как ли ще се умножи демокрацията на база принципа -всички за един и всеки за себе си ...

"Под лупа"