ОЛАФ разкри технологията за измами със земеделски фондове у нас

Най-често злоупотребите се извършват чрез създаването на привидно независими фирми

Европейската служба за борба със злоупотребите със средства от ЕС (ОЛАФ) представи днес данните за дейността си през миналата година, предаде БТА.

За нашата страна се посочва, че са били извършени четири проверки и са били издадени две препоръки. Установено е, че в България земеделски дружества, получавали в миналото средства от ЕС и достигнали границата на възможното финансиране, са опитали с измама да придобият още средства. Това се е случвало с основаването на привидно независими нови фирми.

Посочените дружества, достигнали границата на възможностите за получаването на земеделски помощи от ЕС, са се разширявали с "независими" фирми (неползвали дотогава европейско финансиране), за да поискат още средства. "Независимите" фирми са били основавани или нарочно за целта, или са съществували от по-рано, но са били преструктурирани така, че да не бъде ясна връзката им с дотогавашните получатели на средства от ЕС.

Често адресът по регистрация на старите получатели на средства и "независимите" фирми е бил един и същ, установила проверката.

Подобни измами не само увреждат финансовите интереси на ЕС, но са в ущърб на честната надпревара, положителното развитие на земеделските дружества и частното предприемачество, коментира ОЛАФ. 

https://faktor.bg/bg/articles/olaf-razkri-tehnologiyata-za-zloupotrebi-sas-zemedelskite-fondove-u-nas