You are here

Остава впечатление, че Валентин Златев е едноличен собственик на БПГА, което ще постави другите големи компании в доста конфузно положение

Ilian Vassilev

Случайност - Валентин Златев - шеф на Лукойл остро атакува правителството, точно във време, в което се решава критични за сигурността въпроси - като този за Ф-16? 
Много страна работа - Валентин Златев извадил Българската Петролна и Газова Асоциация от КРИБ. И си задавам следните въпроси. БПГА е организация с редица членове, включително големи и уважавани петролни компании - Шел, ОМВ, Еко Петролеум и т.н. Решението за встъпване или отказ от членство в друга организация се вземат от колективните органи. А често местните ръководители на тези организация трябва да съгласуват решенията с регионалните офиси, вкюлчително и задължително когато касаят демарши или декларации с политически отенък - каквато е безспорно декларация с критика на правителството. Това на практика прави силно съмнителна достоверността на новината, че БПГА е напуснала КРИБ. Нито президентът, нито изпълнителният директор могат еднолично да извадят БПГА от КРИБ. Най-много да изразят намерение. Още по-силно се съмнявам, че тези големи западни компании ще се ангажират в местно мерене на мускули. Пак ненужен репутационен риск.
Което говори за пиар ен гро. 
В тази връзка въпросът е - кога успяха да свикат висшите си органи, кога взеха решения и кога го направиха факт?
Защото остава впечатление, че Валентин Златев е едноличен собственик на БПГА, което ще постави другите големи компании в доста конфузно положение, да не говорим в режим на репутационна щета.
А това, че БСК е в готовност за съдействие, не е новина.
Божидар Данев го няма.

Фейсбук