Отглеждането и възпроизводството на групи от хора, живеещи от социални помощи е политика.

Genka Shikerova

Отглеждането и възпроизводството на групи от хора, живеещи от социални помощи е политика. Маргинализираната и неграмотна прослойка се управлява и използва лесно. От всички. 
Особено преди и по време на избори (в т.ч. и в концепции за интерграция). 
Получаването на ТЕЛК-ови решения от цели семейства, в които расте второ поколение неграмотни, е необяснимо без чужда помощ. И за това не са виновни само лекари. 
Интересно е и какво се случва със скъпоструващите лекарства, които обикновено вървят с едно тежко заболяване?

Фейсбук