Отново и отново наднормено замърсяване на въздуха в Бургас

Последните 48 часа в Бургас отново и отново показват наднормено замърсяване на въздуха с ФПЧ, но имаше и такова от "братската" рафинерия, чийто вълшебни химически коктейли не се наема никой да измерва и контролира дори за обявените с обществена поръчка 500 000 лева ...

Явно за местната власт умиращите може да бъдат само от Ковид-19, а другото е без значение ...

Нека да попитаме щом производството на ПДЧ на "Кроношпан" не от първостепенно значение дали ще затворят производството за карантината, която ще ни натресат от 28 ноември или ще оставят едни 200-400 души да курсират през града и да се събират на работните им места ?!!

"Под лупа"