You are here

От архивите на ДС: Точни данни за имотите на Главното мюфтийство

В архивите на ДС са запазени данни за имотите на Главното мюфтийство в НРБ по време на тоталитарното управление на БКП | Източник: Интернет.

Христо Христов

http://desebg.com/2011-01-13-09-25-08/3902-2019-03-13-18-15-32?fbclid=Iw...

Архивите на Държавна сигурност са ценни не само с документирането на репресиите по време на комунистическия режим, но и с това, че в тях често могат да бъдат открити и важни архиви на други институции, които тя е наблюдавала.

Такъв документ е един доклад на главния мюфтия и справка към него от 1975 г., в които са описани и имотите на мюфтийството, чиито милионни дългове са актуални тема днес.

По време на тоталитарното управление на БКП мюфтийството е било на държавна издръжка, сочи докладът „Организационно устройство и структура на Главното мюфтийство – София и мюфтийствата в НРБ”, който desebg.com публикува онлайн.

Документът съдържа описание и стойност на всички имоти на мюфтийството към средата на 70-те години на ХХ век.

Отделно те са изброени и в справка за недвижимите имоти на мюсюлманските вероизповедни общини в страната (вакъфски имоти). Тяхната обща стойност по това време е близо 1,5 млн. лв.

Архивните материали са включени в сборника „Държавна сигурност и вероизповеданията – част 2. Мюсюлманско изповедание и Католическа църква в България 1944-1991” на Комисията по досиетата, 2017 г.

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt