От днес всеки чужденец в Испания ще може да открие банкова сметка и без NIE

От днес всеки чужденец в Испания ще може да открие банкова сметка, дори и да нямат NIE.

От 27 ноември 2017 са в сила промените в испанското законодателство и банковите институции, които са в съответствие с общите правила и директиви на ЕС, които позволяват на всеки чужденец да си открие банкова сметка в страната, въпреки че е временно пребиваващ.

По силата на този Закон испанските банки нямат право да откажат откриването на банкова сметка на чужденец, дори той да е временно пребиваващи и няма NIE.

Банките могат да откажат да открият банкова сметка на чужденец в случай, че той откаже да предостави необходимата информация за произхода на парите, съгласно разпоредбите на Закона за мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Срокът за закриването на банкова сметка се намалява до 24 часа, а прехвърлянето на наличния капитал от една банка в друга ще се извършва в рамките на 13 дни.

Превод и редакция: Георги Горанов

http://bulgaros.ovh/%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B2%D1%81%D...